Gwefannau360

Dyma’r diweddara, yn lleol ac yn genedlaethol

Canolfan Hamdden Plascrug ar Gau Dros Dro

Huw Llywelyn Evans

Oherwydd difrod i’r to, mae’r Ganolfan wedi gorfod cau heddiw (Llun, 13/3/23)

Cymanfa’r CFfI yn codi arian i MND

Endaf Griffiths

Cynhaliwyd cymanfa swyddogion CFfI Ceredigion yng Nghapel Pisgah, Talgarreg ar 12 Mawrth

Canfod corff yn dilyn ffrwydrad yn Abertawe

Mae tŷ wedi cael ei ddymchwel

Llai o bobol 18-25 oed yn siarad Cymraeg, ond mwy yn dysgu

Mae podlediad newydd yn siarad am Covid-19 a’r Gymraeg

Dathlu Llwybr yr Arfordir gyda cherddi a chelf

Cadi Dafydd

Mae gwaith ugain o artistiaid a beirdd blaenllaw wedi dod ynghyd dan un to mewn arddangosfa newydd i ddathlu Llwybr Arfordir Cymru

Calon Tysul yn chwilio am staff newydd

Matthew Adams

Mae’r ganolfan yn chwilio am bobl (16 oed +) i ymuno â’r tîm.

Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched gydag ystadegau “calonogol”

Siân Gwenllian

Mae’r ffigurau’n seiliedig ar Etholiadau Cyngor Gwynedd 2022
Cyngor Gwynedd

Swyddog Cefnogi Cymunedau

Gwasanaeth Economi a Chymuned CYFLOG: £30,151 – £32,020 LLEOLIAD: Dolgellau Cyf: 22-24775 …

Oes gennych atgofion o steddfota?

Lowri Jones

Cyhoeddi cystadleuaeth arbennig i ddathlu pen-blwydd Cymdeithas Eisteddfodau Cymru yn 25 oed