Gwefannau360

Dyma’r diweddara, yn lleol ac yn genedlaethol

Gwaharddiad ar gwrw – “newyddion drwg iawn” i fragdai bach y wlad

“Mae o’n dod ar adeg prysur iawn o’r flwyddyn i bob bragdy - ond i fragdai bach, fyswn i’n dweud bod yr effaith yn waeth fyth."

100 o goed wedi’u plannu mewn dwy awr!

...diolch i awydd, pladur a rhaw, a'r meddwl am banad cynnes wedyn

Y Dinesydd  – rhifyn Rhagfyr

Rhifyn Rhagfyr 2020 o'r papur bro

Torri targed band-eang yn rhoi Ceredigion wledig “ar waelod y domen eto”

“Wrth i’n dibyniaeth ar dechnoleg a’r we gynyddu, ni ellir gadael Ceredigion ar ôl.”

Covid yn cau Ysgol Gynradd Dihewyd

Problemau staffio’n golygu bod rhaid cau’r ysgol am bythefnos

Swyddog Marchnata (cyfnod mamolaeth)

Prosiect:  Cywain Adran:  Bwyd Lleoliad:  Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Llanelwy neu Meifod …

Ken Owens, Cyn-gyfarwyddwr a chwaraewr CPD Caernarfon, wedi marw.

Mae CPD Tref Caernarfon wedi cyhoeddi bod Ken Owens, a fu’n gyfarwyddwr ac yn chwaraewr i’r tîm wedi marw.

Y dwys, y digri’ a Maes B

Mae Golwg wedi bod yn holi’r ifancaf o blith celc da o awduron newydd sydd wedi cyhoeddi llyfrau at y Nadolig yma

Derbyn grant dros hanner miliwn o bunnoedd i fynd i’r afael â newid hinsawdd yn y Dyffryn

Siop Griffiths, Penygroes yw un o'r partneriaid cymunedol sy'n rhan o'r prosiect cyffrous newydd.  

Cyflwynwraig ifanc, leol ar Radio Cymru.

Nest Jenkins a’i ffrind, Jacob, sy’n cyflwyno slot wythnosol newydd sbon ar Radio Cymru yn ystod mis Rhagfyr.

Coleg neu Chweched Dosbarth? 

Poppy a Mared sy'n rhannu eu profiadau gwahanol o fynd i'r Coleg ac aros yn y Chweched Dosbarth