Gohebydd Golwg360

Gohebydd Golwg360

360 Golwg360 Bro360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360
662 erthygl 2 diolch

Yn frodor ers 21 Ionawr 2013

“Dyma un o’r diwydiannau sydd wedi eu heffeithio fwyaf ynghyd a’r diwydiant creadigol”

Galwadau cynyddol i flaenoriaethu cefnogaeth ar gyfer y sector lletygarwch

“Yn y cyfnod hwn o straen mawr, mae iechyd meddwl yn dod yn bandemig ei hun”

Codi arian i ddiolch i wasanaeth iechyd meddwl Gorwelion

“Maen nhw angen rhyddid, cymdeithasu ac ychydig o normalrwydd – dyna maen nhw angen”

Barn rhieni’r Dyffryn ar gynnal gwersi yn yr ysgol adeg gwyliau’r haf

Bwyd Môr Menai yn dod i faes parcio Llanrug

“Rydyn ni eisiau i’r gymuned deimlo mai dyma ydi eu siop bysgod nhw”

Llion Williams: Y Bangor Lad yn cael sgwrs dan y lloer

“Yn y pen draw, unrhyw beth sydd â gwerth iddo yw be ti’n trysori yn dy enaid dy hun”

Heddlu’n apelio am wybodaeth wedi tân ac ymosodiad dros nos

Dau berson wedi rhoi cwch a char ar dân ac wedi ymosod ar griw ambiwlans

Ffilm fer wedi’i dewis i fod yn rhan o Ŵyl ffilmiau mawreddog 

... ac fe all gael ei ddewis ar gyfer gwobrau’r Oscars!