Lowri Thomas

Lowri Thomas

58 erthygl

Yn frodor ers 18 Mehefin 2021

Llyfrgell Roderic Bowen y Drindod Dewi Sant yn cymryd rhan yng Ngŵyl Drysau Agored CADW

Lowri Thomas

Cynhelir y digwyddiad rhwng 12:00pm – 4:00pm ddydd Sadwrn, 30 Medi

Hybu Addysg Gynaliadwy drwy Minecraft

Lowri Thomas

Dadorchuddio Model Rhyngweithiol Campws Llambed

Dr Ceridwen Lloyd-Morgan yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd yn Seremoni Raddio Llambed

Lowri Thomas

Mewn cydnabyddiaeth o’i chyfraniad at ysgolheictod yng Nghymru a Llydaw

Dr Daniel Huws yn derbyn Doethuriaeth er Anrhydedd mewn Llenyddiaeth yn seremoni raddio Llambed

Lowri Thomas

Fe’i anrhydeddwyd i gydnabod ei gyfraniad neulltiol i ysgolheictod a hanes Cymru

Campws Llambed yn teimlo fel gartref

Lowri Thomas

I Laura Cait Driscoll, MA mewn Arfer Treftadaeth, roedd dod i Lambed yn ddewis naturiol.