Lowri Thomas

Lowri Thomas

360 Clonc360
10 erthygl

Yn frodor ers 18 Mehefin 2021

Cymrawd Anrhydeddus o’r Drindod Dewi Sant yn cynnal lansiad llyfr yn y DU ar Gampws Llambed

Mae Cymrawd Anrhydeddus o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, sy’n dod o America, wedi cynnal lansiad swyddogol ei llyfr yn y DU ar gampws Llambed.

Simon Wright wedi’i benodi yn Athro Ymarfer yn Y Drindod Dewi Sant

Mae Simon Wright, perchennog bwytai, darlledwr, ysgrifennwr bwyd, ac ymgynghorydd wedi’i benodi i rôl Athro Ymarfer gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Y Drindod).

Ffair Fwyd i groesawu myfyrwyr yn ystod Wythnos y Glas ar gampws Llambed.

Bydd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cynnal ffair fwyd ar gampws Llambed fel rhan o weithgareddau Wythnos y Glas ar ddechrau’r flwyddyn academaidd newydd.

Cyfarwyddwr Cyllid y GIG yn graddio gyda Meistr mewn Diwinyddiaeth (MTh)

Gwnaeth hanes ac ansawdd tiwtoriaid Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn Llambed argraff dda arno.

Myfyrwraig Astudiaethau Tsieniaidd yn graddio gyda gradd dosbarth cyntaf

Mae’r agweddau mwy personol yn Llanbed wir yn gadael i chi ffynnu, i ddatblygu’ch sgiliau a’ch hunan