Lowri Thomas

Lowri Thomas

24 erthygl

Yn frodor ers 18 Mehefin 2021

Lansio Cyfrol ‘A History of Christianity in Wales’

Lowri Thomas

Noson arbennig a gynhaliwyd yn Hen Neuadd Coleg Llambed nos Fawrth.

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn croesawu myfyrwyr o St Vincent a’r Grenadines

Lowri Thomas

Mae’n bleser gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant groesawu myfyrwyr o Ynysoedd y Caribî, St Vincent a’r Grenadines (SVG).

Y Drindod Dewi Sant yn lansio Canolfan Tir Glas yn Llambed

Lowri Thomas

Gweledigaeth gyffrous newydd ar gyfer dyfodol y campws yn Llambed

Ysgol Gynradd Lleol yn helpu gyda’r prosiect ‘200 o goed am 200 mlynedd’ yn Llambed

Lowri Thomas

Yn ddiweddar ymwelodd plant o ysgol gynradd leol â champws Llambed Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i helpu gyda phlannu coed yn rhan o’r prosiect ‘200 o Goed am 200 Mlynedd’.

‘Menywod? – Beth!’ Y merched cyntaf yng Ngholeg Dewi Sant a Choleg Hyfforddi Y Drindod

Lowri Thomas

Mae Adran Llyfrgelloedd ac Adnoddau Dysgu Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi creu arddangosfa o gasgliadau arbennig newydd yn dathlu’r menywod cyntaf yng Ngholeg Dewi Sant a Choleg Hyfforddi Y Drindod fel rhan o ddathliadau’r daucanmlwyddiant.