Lowri Thomas

Lowri Thomas

31 erthygl

Yn frodor ers 18 Mehefin 2021

Cyngerdd arbennig yn Llambed i ddathlu’r daucanmlwyddiant.

Lowri Thomas

Neuadd y Celfyddydau Campws Prifysgol y Drindod Dewi Sant Llambed nos Sadwrn, Tachwedd 26ain

Gwasanaeth a Gorymdaith yn Llambed i ddathlu 200 mlynedd o Addysg Uwch yng Nghymru.

Lowri Thomas

Ar ddydd Gwener Awst 12fed bydd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn nodi 200 mlynedd.

Myfyriwr o deulu Cymreig o Batagonia yn graddio o’r Drindod Dewi Sant

Lowri Thomas

Soledad yn graddio gyda gradd Meistr mewn Seryddiaeth ac Astroleg Ddiwylliannol yn Llanbed.

Un o raddedigion Archaeoleg yn diolch i’r Drindod Dewi Sant am lunio ei dyfodol

Lowri Thomas

Mae Llambed yn arbennig am fod myfyrwyr yn enw yn hytrach na rhif.

Arweiniodd “profiad sy’n newid bywyd” ar gampws Llambed y Drindod Dewi Sant myfyriwr MA at ei swydd “freuddwydiol” yn Amgueddfa Celf Asiaidd Corfu

Lowri Thomas

Symudodd Christina Panera i Gymru a chofrestru ar gyfer y cwrs MA Crefyddau Hynafol ar ôl datblygu diddordeb gwirioneddol mewn symbolaeth mewn archaeoleg a chrefyddau yn ystod ei hastudiaethau israddedig yng Ngwlad Groeg.