Mair Jones

Mair Jones

27 erthygl

Yn frodor ers 18 Mai 2020

Josh yn mynd i’r Gemau Olympiadd.

Mair Jones

Pob lwc i’r crwt o Ffosyffin.

Dau grwt lleol yn curo Lloegr neithiwr!

Mair Jones

Llongyfarchiadau – Cymru C- 1 Lloegr C – 0

Plant Aberaeron yn ‘Loncian i Landdwyn’.

Mair Jones

Digwyddiad arbennig yn uno cymuned er budd plant yr Ysgol Gynradd. 

Dewch i Ŵyl Lyfrau Aberaeron

Mair Jones

Llond Neuadd o lyfrau ac awduron.