Cadi Dafydd

Cadi Dafydd

Llan Ffestiniog

2742 erthygl

Yn frodor ers 27 Gorffennaf 2020

Dathlu Llwybr yr Arfordir gyda cherddi a chelf

Cadi Dafydd

Mae gwaith ugain o artistiaid a beirdd blaenllaw wedi dod ynghyd dan un to mewn arddangosfa newydd i ddathlu Llwybr Arfordir Cymru

Y gantores opera sy’n dychwelyd at ei gwreiddia

Cadi Dafydd

Elin Pritchard sy’n chwarae rhan ‘y Fam’ mewn addasiad teledu Opra Cymru o Un Nos Ola Leuad a fydd i’w weld ar S4C a Channel 4

Hanesion y rhai wnaeth ffoi rhag Hitler i Gymru

Cadi Dafydd

Mae yna straeon i gynhesu’r galon a rhai sy’n oeri’r gwaed yn rhan o arddangosfa go arbennig lawr ym Mae Caerdydd

Cynnal gwobrau i ddathlu merched mewn busnes am y trydydd tro

Cadi Dafydd

Heulwen Davies, Cyfarwyddwr Llais Cymru, sy’n trafod rhai o’r heriau sy’n wynebu menywod ym myd busnes a’r rhesymau dros eu dathlu

Cynnal protest Adennill y Nos ym Mangor yn erbyn trais ar sail rhywedd a hunaniaeth

Cadi Dafydd

“Mae’n rhaid i ni gymryd safiad yn ei erbyn o sy’n golygu bod rhaid i ni ddod at ein gilydd a herio sefyllfaoedd sy’n annog casineb”