Cadi Dafydd

Cadi Dafydd

Llan Ffestiniog

360 Golwg360 Bro360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360
1233 erthygl

Yn frodor ers 27 Gorffennaf 2020

Ysgol filfeddygol: “Gwell gobaith cael milfeddygon sy’n gyfarwydd â’r diwydiant amaethyddol”

Gallai'r Ysgol Gwyddor Filfeddygol yn Aberystwyth fod yn gyfle i gydweithio er lles yr amgylchedd ac anifeiliaid, yn ôl un cyn-filfeddyg

Yr Awstraliad sy’n curadu arddangosfa fawr ym Mhrâg

"Dw i’n meddwl bod paralels diddorol rhwng rhedeg da a theatr dda”

“Dim byd lot wedi newid” yn Nhrelái ers y ‘terfysgoedd bara’ dri-deg mlynedd yn ôl

Jason Mohammad yn trafod rhaglen newydd ar S4C fydd yn dweud y stori o safbwynt “boi oedd yn byw yn Nhrelái”

‘Cynnal theatr tu allan yn gyfle i deithio at gymunedau sydd ddim yn cael y cyfle i weld theatr yn aml’

Mae un o sioeau Theatr Iolo wedi bod yn cael ei pherfformio ar drelar, gan gynnig profiad theatrig newydd i'w cynulleidfaoedd

Y rhedwr sy’n gwibio dros gopaon Eryri

“Dw i’n licio siarad ychydig o Swahili pan mae’r plant yn siarad Cymraeg, jyst i ddrysu nhw!"