Cadi Dafydd

Cadi Dafydd

Llan Ffestiniog

360 Golwg360 Bro360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360
246 erthygl

Yn frodor ers 27 Gorffennaf 2020

Dyffryn Nantlle – Gwlad y Tylwyth Teg?

“Prin oes llecyn yn y fro nad yw'n gysylltiedig â rhyw stori neu hanesyn neu’i gilydd”

#PethauBychain yn ein bröydd

Pwy yn eich pentre' chi sy'n gwneud y pethau bychain?

Disgrifiad rôl: ‘Swyddog Cyfyngau’ mudiadau

“Defnyddio’r cyfryngau sydd gyda ni, i roi ein clwb ar y map”

Mae cymaint o bobol yn gwneud y pethau bychain…

Mewn amser pan mae'n hawdd colli'r ffydd, mae gwneud y pethau bychain yn bwysicach nag erioed

Her 5 Dydd o Ffitrwydd

Dros yr hanner tymor bu llawer o deuluoedd yn ardal Aberystwyth yn cymryd rhan yn Her 5 Dydd o Ffitrwydd

Blas o’r Bröydd

Roedd disgwyl i Kim werthu am bris da, ac yn y diwedd aeth y ci i ŵr o Swydd Stafford a dalodd £27,100 amdani!

Blas o’r Bröydd

Mae'r beic cyntaf wedi'i roi i gynllun Dyffryn Gwyrdd yn Nyffryn Ogwen, fel rhan o raglen sy'n newid hen feics i fod yn rhai trydan