Cadi Dafydd

Cadi Dafydd

Llan Ffestiniog

360 Golwg360 Bro360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360
1747 erthygl

Yn frodor ers 27 Gorffennaf 2020

Dolly Parton, drymio a darogan y tywydd

“Un o’r pethau roeddwn i wir moyn gwneud o’r drymathon oedd newid yr agwedd ynglŷn â phwy sy’n gallu chwarae’r dryms"

“Ti byth yn gwybod pa blentyn fydd d’angen di, ond y syniad ydi ein bod ni yna ar gyfer pawb”

Mae Ysgol y Moelwyn yn dilyn rhaglen Ysgolion Sy'n Annog, a bydd cyfres newydd ar S4C yn fewnwelediad i'w ffordd unigryw o annog a meithrin disgyblion

Nawr yn “adeg ryfedd iawn” i awgrymu cael gwared ar brofion llif unffordd am ddim

Ysgrifennydd Iechyd Cymru'n beirniadu awgrymiadau Llywodraeth y Deyrnas Unedig wrth roi diweddariad ar sefyllfa Covid Cymru

Teyrngedau i Mike Jones, un o “ddoniau celfyddydol mawr Cwm Tawe a Chymru”

"Mae Cwm Tawe a Chymru gyfan yn dlotach o golli artist dawnus a Chymro angerddol"

“Dw i wastad wedi bod â diddordeb mawr mewn straeon…”

Mae ffilm ddogfen gan y Gymraes, Chloë Fairweather, am drais domestig a lladd menywod yn Nhwrci, wedi’i henwebu ar gyfer dwy Oscar eleni