Cadi Dafydd

Cadi Dafydd

Llan Ffestiniog

1011 erthygl

Yn frodor ers 27 Gorffennaf 2020

Cyflwyno’r flodeuged, cyfeilio, meddygaeth a phodledu

Cadi Dafydd

“Roeddwn i eisiau rhoi platfform i fenywod Cymru oedd yn mynd drwy’r pethau yma, i allu siarad a rhannu eu profiadau”

Y ferch sy’n harddu tai a chreu celf

Cadi Dafydd

“Fi wedi byw ar bwys y môr drwy fy oes, wastad wedi bod ar bwys yr arfordir yn gweld y traeth sy’n helpu fi gyda syniadau”

Yr Is-Gadeirydd sy’n caru actio ac eirafyrddio

Cadi Dafydd

“Actio ydy fy niléit i wedi bod erioed, dw i’n caru bod ar lwyfan… mae hi’n braf cael rhoi wig ac ewinedd gwyrdd ymlaen a chwerthin fel gwrach”

Y Cymro sy’n bencampwr MMA Ewrop

Cadi Dafydd

“Dim ots pwy ydy’r gwrthwynebydd, dw i’n cael yr un nerfau. Dw i ofn bob person dw i’n cwffio”

Beth sy’n poeni pobol ifanc cyn yr etholiad?

Cadi Dafydd

“Mae yna fwy o ffocws ar greu ffiniau yn hytrach na chreu cymdeithas ddiogel a chroesawgar”