Cadi Dafydd

Cadi Dafydd

Llan Ffestiniog

2214 erthygl

Yn frodor ers 27 Gorffennaf 2020

Cofio dyddiau cynnar y gwersylloedd wnaeth uno’r Cymry

Cadi Dafydd

“Gwersylloedd haf oedden nhw’r adeg honno, dim ond pythefnos ym mis Awst oedd y gwersylloedd cyntaf”

Data cychwynnol Cyfrifiad 2021 yn “dangos symudiad cyffredinol tua’r de”

Cadi Dafydd

Golwg ar rai o ganfyddiadau’r cyfrifad diweddaraf gyda Huw Prys Jones

Taith gerdded ar ran o Lwybr yr Arfordir i gydsefyll â ffoaduriaid

Cadi Dafydd

“Mae’n cyfrannu at ein hymdrech ni i fod yn wlad o loches lle rydyn ni’n gweld ffoaduriaid fel pobol,” medd Hywel Williams, sy’n cefnogi’r daith

Y cyn-dditectif sy’n bencampwr iaith

Cadi Dafydd

“Fe wnes i weithio ar sawl llofruddiaeth lle roedd plant wedi cael eu lladd, mae yna heriau achos mae’r emosiwn yn gallu cymryd drosodd weithiau”

Y Salon sy’n codi calon

Cadi Dafydd

Mae’r pwyslais ar ysgafnu baich bywyd a gwneud i gleientiaid deimlo yn dda yn Salon Wendigedig