Cadi Dafydd

Cadi Dafydd

Llan Ffestiniog

3302 erthygl

Yn frodor ers 27 Gorffennaf 2020

Galw am gynnig wythnos am ddim mewn gwersyll awyr agored i bob disgybl

Cadi Dafydd

Y Ceidwadwyr Cymreig sydd wedi cyflwyno’r bil, ond “dydy hynny, yn syml, ddim yn fforddiadwy,” medd y Gweinidog Addysg

Yr Urdd ddim am “eistedd yn ôl” yn dilyn adroddiad cadarnhaol

Cadi Dafydd

“Dydy pobol ddim yn disgwyl i fudiad ieuenctid sy’n gorff trydydd sector sy’n gweithredu drwy’r Gymraeg i gael llawer o gyswllt gyda’r economi”

Llanast Llanrwst yn ugain oed

Cadi Dafydd

“I raddau, rydyn ni’n gweld ei fod o wedi newid agweddau pobol tuag at y Gymraeg, bod o’n gallu bod yn beth cadarnhaol a da”

Siop y Siswrn yn cyrraedd yr hanner cant

Cadi Dafydd

“Gan ein bod ni mor agos i’r ffin yma yn yr Wyddgrug, coeliwch neu beidio, ac mae hyn yn wir heddiw, mae 75% o’n cwsmeriaid ni yn ddi-Gymraeg”

Steil. Oriel Glasfryn

Cadi Dafydd

“Mae’r oriel yn ffordd o arddangos y tŷ hefyd – tŷ hyfryd Fictorianaidd gyda thir braf o’i gwmpas”