Cadi Dafydd

Cadi Dafydd

Llan Ffestiniog

360 Golwg360 Bro360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360
466 erthygl

Yn frodor ers 27 Gorffennaf 2020

Enwebu Mark Drakeford fel Prif Weinidog Cymru

Hefyd yn ystod cyfarfod cyntaf y Senedd newydd, cafodd Elin Jones ei hailethol yn Llywydd, a chafodd David Rees ei ethol yn Ddirprwy Lywydd

“Siom” pobol ifanc nad oes fawr o newid i Lywodraeth Cymru wedi’r etholiad

Er bod rhai pethau “positif” wedi dod o'r etholiad, mae ambell ddisgybl Safon Uwch yn synnu bod cyn lleied o bobol 16 i 18 oed wedi pleidleisio