Non Tudur

Non Tudur

360 Golwg360
5 erthygl

Yn frodor ers 25 Ionawr 2012

Canu pop pert am drachwant dyn

“Roeddwn i jyst yn sgrifennu am bethau oedd yn bwysig i mi”

Enillydd Coron Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc

“Ro’n i newydd ddod oddi ar y llwyfan ar ôl y seremoni, ac roeddwn i yn mynd yn syth wedyn i newid i wisg gweinidog i gymryd rhan yn y sgetsh"

Nofel am golli cof, a methu ag anghofio

"Mae’r methu ag anghofio yn medru gyrru un cymeriad i unigrwydd, a chymeriad arall i surni a chwerwder”

Cyn elo’r haul

Mae hi’n ddigon posib y gwelwch chi waith celf Marie Wilkinson ar ddillad y byd ffasiwn un o’r blynydde yma

Parch o’r mwyaf

Yn ei hunangofiant newydd, mae’r actores Carys Eleri yn adrodd ei hanes yn beicio o Lundain i Baris i godi arian at elusen Motor Niwron