Non Tudur

Non Tudur

360 Golwg360
5 erthygl

Yn frodor ers 25 Ionawr 2012

TRI AR Y TRO – Faust + Greta

"Y ddeialog chwareus rhwng ffrindiau Greta yn cyfeirio at Instagram ag ati oedd yn dod a’r stori i’r presennol"

Troi dicter yn farddoniaeth fawr

 Mae athro o Gwmbrân wedi ennill gwobr bwysig gyda’i gerdd am y profiad o fod yn ddyn du sy’n magu ei blant yng Nghymru

Theatr y stand laeth

"..Mae cwmni theatr Arad Goch yn benderfynol o gael perfformio yn fyw a helpu goresgyn ynysrwydd “llethol” yng nghefn gwlad"

O Fôn i Fethesda via Cernyw

Mae arlunydd ac athro Celf o Fôn yn diolch i’w Nain ac i’w bentref mabwysiedig am ei ysbrydoli

Diffyg is-deitlau mewn ffilmiau i bobol Fyddar

“Mae yna 20 ffilm a dim ond un efo subtitles ym mhob sinema..."