Non Tudur

Non Tudur

360 Golwg360
5 erthygl

Yn frodor ers 25 Ionawr 2012

Y dwys, y digri’ a Maes B

Mae Golwg wedi bod yn holi’r ifancaf o blith celc da o awduron newydd sydd wedi cyhoeddi llyfrau at y Nadolig yma

Y gwir cas am y castell

Nofel am gaethwasiaeth yw’r “anoddaf” i Angharad Tomos ei sgrifennu erioed

“Camp enbyd” cynnal sioe glybiau ar y We

Mae Cwmni Theatr Bara Caws yn cymryd “cam i’r tywyllwch” gyda’u sioe glybiau ddoniol eleni

Gohirio Eisteddfod yr Urdd tan 2022

“Roedd hi’n siom ond roedd hi’n anochel braidd o dan yr amgylchiadau”

“Gwarthus” nad yw disgyblion yn dysgu mwy am y gynghanedd, meddai Aneirin Karadog

Y Prifardd yn gofyn i rai o bobol ifanc “disglair” Cymru a ydyn nhw eisiau dysgu'r gynghanedd a’i arwyddocâd i’r Gymraeg