Non Tudur

Non Tudur

5 erthygl

Yn frodor ers 25 Ionawr 2012

Bwci Bo yn llwyddo

Non Tudur

“Mae’r Bwci-bos yn chwareus… maen nhw’n torri gwynt, yn bwyta gormod o gacennau…”

Anelu at werthu llyfrau Cymru “ar y llwyfan byd-eang”

Non Tudur

“Mae Cymru wir yn cael ei moment ar hyn o bryd… gyda phobol yn dweud ‘arhoswch funud, mae yna lywodraeth wahanol yng Nghymru?’

Eisteddfod yn Ninbych – hoelen wyth yn edrych ymlaen

Non Tudur

“Mi fydd Gŵyl Triban dw i’n siŵr yn denu mwy o’r ifanc. Mae gwir angen mwydo’r rheiny yn y Gymraeg”

Twm Sion Cati ar gefn ei geffyl unwaith eto

Non Tudur

Ar ddechrau’r ddrama, fe welwn ni Twm Sion Cati yn fachgen bach ym mwthyn tlawd y teulu

Aelod o bwyllgor gwaith “hiraf erioed” yr Urdd ar ben ei digon

Non Tudur

“Does yna ddim digon o glod i’r Urdd a’r Eisteddfod am yr hyn maen nhw’n ei wneud i hyrwyddo Cymreictod a’r iaith”