Non Tudur

Non Tudur

820 erthygl

Yn frodor ers 25 Ionawr 2012

Triawd eisteddfodol yn galw am ragor o fonologau theatrig

Non Tudur

“Mae llawer o’r darnau wedi cael eu gwneud yn barod, a dw i eisie rhywbeth ffres, newydd, diddorol, fydd yn gwneud i fi fod moyn ei berfformio fe fwy”

Dod adra i ganu opera

Non Tudur

“Dw i mor falch o ddweud fy mod i yn cael mynd i Landudno, i berfformio yn y theatr adre”

Cadi Glwys – un o sêr Steddfod yr Urdd

Non Tudur

Roedd hi’n cystadlu ar y delyn, ar y sioe gerdd, y fonolog a’r alaw werin, ynghyd â chlocsio a dawnsio gwerin, ac yn canu gyda chôr Penllys

Edrych ymlaen at ‘Eisteddfod yr Urdd Dur a Môr’ 2025

Non Tudur

“Beth sy’n wirioneddol hyfryd yw gweld y bobol ifanc r’ych chi wedi’u haddysgu yn dod ’nôl yn rhan o’r pwyllgor gwaith yma ac yn rhan frwd o’r trefnu”

Sioe “absẃrd” newydd yr Urdd

Non Tudur

“Mae e’n rhyw fath o daith, a lle mae’r meddwl yn mynd pan fyddwch chi ar ryw daith hir ar drên. Mae dawnsio, actio, symud a chanu”