Gwefannau360

Dyma’r diweddara, yn lleol ac yn genedlaethol

Cadair Eisteddfod yr Urdd Maldwyn 2024 i Lois Medi Wiliam

Mae hi’n dod o Benrhosgarnedd yn wreiddiol, ac yn byw yng Nghaernarfon erbyn hyn

Gŵyl Gwenllian 2024

Abbie Jones

Bydd Partneriaeth Ogwen yn cynnal Gŵyl Gwenllian eto eleni i ddathlu merched y Carneddau.

Blwyddyn gron yn gapten y llong

Rhys Owen

“Dw i wedi cael yr anrhydedd am y tro cyntaf yn fy mywyd o feirniadu ar gystadlaethau siarad cyhoeddus ar y dydd Gwener olaf”

Cadwyn Gyfrinachau Mis Mai

Mirain Llwyd

Ceurwyn Humphreys, neu Ceurwyn Coffi Dre i sawl un ohonom!

Cyhoeddi enillwyr Medal y Dysgwyr a Medal Bobi Jones yn Eisteddfod yr Urdd Maldwyn

Isabella Colby Browne sydd wedi ennill Medal Bobi Jones a Melody Griffiths enillodd Fedal y Dysgwyr

Ysgol Talgarreg yn cipio’r wobr gyntaf yn y gystadleuaeth Parti Unsain, am yr ail flwyddyn yn olynol

Heledd Gwyndaf

Roedd hi’n gystadleuaeth ble yr ymddangosodd tri pharti ar ddeg ar y llwyfan.
Amgueddfa Cymru

Uwch Guradur Hanes Llafar

Sain Ffagan, Amgueddfa Werin Cymru 35 awr yr wythnos Parhaol Gradd E £33,562.09 – £38,238.91 …

Y gwefannau bro’n chwifio baner y Gymraeg mewn ymgyrch genedlaethol

Lowri Jones

Bydd yr Wythnos Newyddion Annibynnol yn cael ei dathlu ar draws y DU yn ystod 3-9 Mehefin

Rali Rowen 2024

Clwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Nantlle

Dilynwch ein anturiaethau yn Rali 2024 yn Nol Castell, Rowen.

Eisteddfod lwyddiannus yn Llandudoch

Terwyn Tomos

Cafwyd diwrnod prysur a difyr yn Neuadd Llandudoch Ddydd sadwrn, Mai 18fed.

Da Iawn Ddysgwyr -Ymlaen!

Audra Roberts

Dysgwyr yn dathlu 10 wythnos o ddysgu Cymraeg

Rhodri Gomer yn sgwrsio gyda Josh Turnbull

Rhodri Gomer

Sgwrs gyda’r chwaraewr rygbi ar ôl iddo gyhoeddi ei ymddeoliad