Gwefannau360

Dyma’r diweddara, yn lleol ac yn genedlaethol

Meddygon iau yn streicio eto dros gyflogau

“Rydych chi’n teimlo fel bod staff yn mynd yn brinnach a phrinnach ar gyfer y cleifion sydd yn eich gofal,” medd un meddyg iau

Gŵyl Amdani: Dod i adnabod yr awdur, Siôn Tomos Owen

Mae’r ŵyl sy’n dathlu darllen yn cael ei chynnal rhwng 4 ac 8 Mawrth

C.Ff.I Felinfach – Buddugoliaeth ennill cystadleuaeth Drama C.Ff.I Ceredigion 2024

Alaw Jones

Wedi wythnos llawn o gystadlu yn Theatr Felinfach, y clwb lleol aeth â’r tlws ar ddiwedd y cystadlu

Addysg Gymraeg yn dirywio yng Ngwynedd a Môn

Jason Morgan

“Mae pethau’n ddisyndod waeth draw yn Sir Fôn, gydag ond tua thraean o ddisgyblion yr ynys yn cael y mwyafrif o’u haddysg yn Gymraeg”

Yr Hen Bost – Diwrnod Agored

Robyn Morgan Meredydd

Hoffai Partneriaeth Ogwen ddiolch i’r gymuned am wneud y diwrnod agored yn llwyddiant
Cytûn

Ysgrifennydd Cyffredinol

Cytûn, Eglwysi Ynghyd yng Nghymru yn gwahodd ceisiadau am swydd Ysgrifennydd Cyffredinol Mae …

Cyngerdd Elusen y Maer: 26/4/24

Kerry Ferguson

Noson Lawen i godi arian i Hafan y Waun

Barn cryf am y peilonau gan bobl Cellan mewn cyfarfod cyhoeddus

Dylan Lewis

Neuadd Mileniwm Cellan dan ei sang o bobl yn pryderu

Galw i ddiogelu Barclays Bangor

Osian Owen

Mae bwriad i gau’r gangen ym mis Mai

Clwb Darllen Caernarfon yn mynd o nerth i nerth

Mirain Llwyd

Mae dros flwyddyn ers cychwyn Clwb Darllen Caernarfon, dyma ychydig o lyfrau

Digon yw Digon!

Gwion James

Wyn Nantbyr yn arwain ymgyrch Genedlaethol

Colli’n agos i dîm cryf Rhondda

Sara Patterson

Brwydr heriol i dîm hoci Castell Newydd Emlyn

Peraidd ganodd Pedair

Y Glorian

Roedd y noson elusennol yn Llangefni yn cynnwys cyfraniadau gan Gôr Ieuenctid Môn a Chôr Esceifiog

Hapus i Siarad

Clive Davies

Prosiect Iaith Cymraeg yn dychwelyd i Aberteifi

Rhodri Gomer yn sgwrsio gyda Lowri Thomas

Nerys Henry

Llwyddiant i’r beicwraig ym Mhencampwriaethau Ewrop 

Hanes Pont y Borth

Papur Menai

Trafferthion y Bont gan Gerwyn James

Dechrau Caru, Dechrau Cofio

Robyn Tomos

Dathlu Dwynwen yng nghwmni Ryland Teifi

Bwrw bol yng Nghwm-y-glo

Siân Gwenllian

Bydd cymhorthfa ar y cyd yn cael ei chynnal yn y pentra