Gwefannau360

Dyma’r diweddara, yn lleol ac yn genedlaethol

NEWYDD DORRI : Sedd arall i Blaid Cymru yng Nghabinet Cyngor Sir Ceredigion.

Ifan Meredith

Ann Bowen Morgan o Blaid Cymru yn ennill, ond pwy yw Ann Morgan?

Dyfodol i’r byd llenyddol mewn print?

kayley sydenham

Mewn oes lle mae mwy a mwy o bobl yn troi at y sgrin, efo’r gallu i wneud, a phrynu unrhywbeth y dymunwn ar flaenau ein bysedd – pa obaith sydd i’r byd llenyddol mewn print?

Cyngor Gwynedd wedi pleidleisio o blaid diddymu’r teitl Tywysog Cymru

“Mae’n hen bryd i’r teitl anrhydeddus honedig, Tywysog Cymru, gael ei ddiddymu i’r llyfrau hanes”

Datgelu dyfodol Addysg Dyffryn Aeron

Janice Thomas

Cyngor Sir Ceredigion yn rhannu cynlluniau ysgol newydd

“Yr heriau yn fwy nag erioed” – cyfnod cythryblus i’r Ceidwadwyr

Huw Bebb

Ysgrifennydd Gwladol Cymru’n cnoi cil ar helyntion y Blaid Geidwadol, ei berthynas gyda Llywodraeth Cymru a’r ymgyrch tros annibyniaeth

Plant o Gaernarfon yn dringo mynyddoedd i godi pres i blant Wcráin

Lowri Larsen

Mae criw o blant rhwng 6 a 9 oed o ysgol Gelli Caernarfon wedi bod yn dringo deg copa
Gyrfa Cymru

Swyddog Cyfleusterau a Chaffael

Gradd Cyflog 3, cyflog cychwynnol yw £23,818.

Penodi Rhodri Trefor i ddysgu Cymraeg yn y celfyddydau

“Fy mwriad ydi i gynyddu siaradwyr Cymraeg ymysg sefydliadau a gweithwyr llawrydd yn y Celfyddydau”

Haf o hwyl!

Ffion Medi

Edrych yn ôl ac ymlaen gyda changen Merched y Wawr Tregaron.

“Mae’r cyfleoedd yn y Gymraeg yn ddwywaith cymaint”

Lowri Jones

Gary Pritchard, Malcolm Allen a Begw Elin yn ysbrydoli’r to nesaf o ohebwyr chwaraeon

Gŵyl Mawr y Rhai Bychain

Carwyn

Dathliad o ieithoedd brodorol ym Methesda o 7 i 9 Hydref