Dylan Iorwerth

Dylan Iorwerth

5375 erthygl

Yn frodor ers 1 Chwefror 2011

Y Cwpan gwag

Dylan Iorwerth

“Pa mor ddeniadol ydi pum munud a mwy o un ochr yn rhedeg a phlymio llathen dro ar ôl tro ar ôl tro?”

Ein cyflwr ni i gyd

Dylan Iorwerth

“Mae’r Albanwyr yn dioddef o deimlad o israddoldeb seicolegol, lle maen nhw’n gweld eu hunain… yn israddol i Loegr ac yn ddibynnol ar ei haelioni”

Grant Shapps a’r concrid doji

Dylan Iorwerth

“Mae’r concrid yn un o res o ddeunyddiau sy’n dod yn ffasiynol yn sydyn ac wedyn yn creu trafferth”

O dan yr wyneb

Dylan Iorwerth

Cri o’r galon ddaeth o Lanelli. Cri ynghylch y ffoaduriaid sy’n debyg o gael eu cadw yno, yn hen westy’r Stradey Park

Anghofiwch y tywydd diflas

Dylan Iorwerth

Er gwaetha’ ein tywydd diflas, ein problem ni ydi’r tanau gwyllt a diflaniad y rhew