Dylan Iorwerth

Dylan Iorwerth

5376 erthygl

Yn frodor ers 1 Chwefror 2011

Dim-ocratiaeth

Dylan Iorwerth

“Mae antics Gareth Wyn Jones yn bygwth ynysu’r diwydiant yn llwyr ar amser pan mae angen cymaint o ffrindiau â phosibl arno”

Canlyniadau gwaedlyd dweud a gwneud

Dylan Iorwerth

“Mae’r lladdfa yn Gaza yn creu tensiynau dwfn yn y byd gwleidyddol ledled y byd, gan gynnwys gwledydd Prydain”

Dyfalu’r dyfodol…

Dylan Iorwerth

“R’yn ni wedi ein dal rhwng setliad datganoli sy’n bodloni neb a’r ffaith fod y cyfle am unrhyw newid cyfansoddiadol yn cael ei sathru a’i ohirio”

Gwersi Streic y Glowyr

Dylan Iorwerth

“Bellach, mi allwn ni weld yn gliriach be ddigwyddodd a’r ffordd y cafodd degau o filoedd o weithwyr a’u cymunedau eu haberthu”

Mwy na gwyrdd yn cael golau coch

Dylan Iorwerth

“Dylai Llafur ddal ei thir a gwrthsefyll methdaliad economaidd arweinwyr y Torïaid a’u cerrig ateb cyfryngol”