Daniela Schlick

Daniela Schlick

Bangor

39 erthygl

Yn frodor ers 9 Gorffennaf 2020

Dod i nabod Simon Ager

Daniela Schlick

Mae pobl ddiddorol yn byw ym Mangor a’r Felin. Pobl glên, ddawnus a chreadigol. Dowch i nabod un ohonyn nhw!

Say it in… Wcreineg

Daniela Schlick

Rhoi croeso i bobl o Wcráin trwy helpu nhw i ddysgu ychydig o Gymraeg

Siarad Cymraeg

Daniela Schlick

Sut gallwch chi helpu pobl trwy siarad Cymraeg

Pyramid Sgwrs a Sgram

Daniela Schlick

Codi arian at Gronfa Apêl Bangor, Pentir a Phenrhosgarnedd at Eisteddfod Genedlaethol 2023