Ifan Meredith

Ifan Meredith

Llanbedr Pont Steffan

604 erthygl

Yn frodor ers 12 Hydref 2019

Cynllun i godi peilonau rhwng Llanfair Clydogau a Chaerfyrddin

Ifan Meredith

Effaith cyflwyno ynni gwyrdd yng nghefn gwlad Cymru.

Newydd Dorri : Damwain yn cau yr A482

Ifan Meredith

Cau darn o heol rhwng Llanbed a Phumsaint oherwydd damwain.

Hapus i siarad : Lansio cynllun newydd i groesawu dysgwyr Cymraeg

Ifan Meredith

Ar ddydd Sadwrn, lansiwyd cynllun newydd er mwyn annog siaradwyr Cymraeg newydd i ddefnyddio’r iaith

Cau toiledau ar faes parcio yn Llanbed

Ifan Meredith

Ers mis Ebrill, mae toiledau ger maes parcio’r Cwmins ynghau.

Radio Bro Pedr yn torri’r newyddion!

Ifan Meredith

Mae Radio Bro Pedr yn parhau i fynd o nerth i nerth- dewch i wrando.