Lleucu Jenkins

Lleucu Jenkins

Aberteifi

1 erthygl

Yn frodor ers 6 Mehefin 2023

Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi derbyn eu canlyniadau TGAU heddiw!

Lleucu Jenkins

Mae golwg360 wedi bod yn clywed ambell ymateb gan ddisgyblion Ysgol Bro Teifi

Enillydd Barn y Bobl Llyfr y Flwyddyn ‘wedi gwirioni’i phen braidd’

Alun Rhys Chivers a Lleucu Jenkins

Gwenllian Ellis ddaeth i’r brig yn dilyn pleidlais ymhlith darllenwyr golwg360

Nofel Gymraeg fuddugol Llyfr y Flwyddyn yn cofio pobol ac yn dathlu cymuned

Alun Rhys Chivers a Lleucu Jenkins

Daeth Llŷr Titus i’r brig gyda’i nofel ‘Pridd’, sydd wedi’i lleoli ym Mhen Llŷn ac sydd wedi’i chyflwyno er cof am ei Nain