Lleucu Jenkins

Lleucu Jenkins

Aberteifi

2 erthygl

Yn frodor ers 6 Mehefin 2023

“Hynod siomedig” fod y Senedd wedi gwrthod y Cynllun Ffermio Cynaliadwy

Catrin Lewis a Lleucu Jenkins

Roedd 26 pleidlais yn y Senedd o blaid y cynnig a 26 yn ei erbyn, gan arwain at bleidlais gan y Dirprwy Lywydd oedd yn cefnogi’r Llywodraeth

Dydd Miwsig Cymru: “Gwnewch ymdrech i brynu” i gefnogi artistiaid a lleoliadau annibynnol

Elin Wyn Owen a Lleucu Jenkins

Yn ôl Hyrwyddwr Cerddoriaeth Cymraeg, gall prynu cerddoriaeth a nwyddau gan artistiaid, yn hytrach na ffrydio, wneud “byd o wahaniaeth”

Pryder disgyblion Chweched Dosbarth Ceredigion am eu hiechyd meddwl

Lleucu Jenkins

“Bydden i’n credu taw’r peth gwaethaf all ddigwydd yw ein bod ni’n cyfuno pob Chweched mewn i un ganolfan,” medd un am y newidiadau posib