Alun Rhys Chivers

Alun Rhys Chivers

Abertawe

15144 erthygl

Yn frodor ers 24 Medi 2012

“Anrhydeddus a gostyngedig”: Cymro’n cyrraedd rhestr fer gwobr llyfrau rygbi

Alun Rhys Chivers

Cyrhaeddodd llyfr Mark Jones restr fer Gwobrau Llyfrau Chwaraeon 2023, ond aeth y wobr rygbi a’r brif wobr i Steve Thompson, cyn-fachwr Lloegr

Yr un hen stori yn Abertawe

Alun Rhys Chivers

Ansicrwydd sy’n wynebu cefnogwyr clwb pêl-droed Abertawe’r wythnos hon, gyda’r holl sôn am reolwr y tîm cyntaf yn gadael

Dod yn aelod o’r Orsedd yn “fraint enfawr, annisgwyl” i Laura McAllister

Alun Rhys Chivers

Mae hi’n weithgar ym meysydd gwleidyddiaeth a phêl-droed, fel aelod o Gomisiwn y Cyfansoddiad ac is-lywydd gyda UEFA

‘Rhaid gweithredu i greu plaid sy’n adlewyrchu’r gymdeithas rydan ni’n ei harddel’

Alun Rhys Chivers

“Mi ydan ni’n gweithio at achos, ac mae hyn wedi golygu bod rhaid i ni ffocysu ar bwysigrwydd ein hundod ni er mwyn gwireddu’r achos hynny”

Stori luniau a fideo: Abertawe a Chymru dros Gymru Rydd

Alun Rhys Chivers

Daeth miloedd ynghyd i orymdeithio drwy ganol y ddinas cyn i siaradwyr, gan gynnwys Mirain Angharad Owen, annerch y dorf ger Amgueddfa’r Glannau