Alun Rhys Chivers

Alun Rhys Chivers

Abertawe

360 Golwg360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360
11821 erthygl

Yn frodor ers 24 Medi 2012

Y Gymraes Gryfa’?

"Fi’n berson gwahanol i beth o’n i ddwy flynedd yn ôl, heb sôn am beth o’n i ddeg mlynedd yn ôl!”

Jim Parc Nest a’r daith fythgofiadwy i Gaergaint gyda Dafydd Rowlands yn 1993

Enillodd tîm criced Morgannwg y gynghrair undydd union 28 o flynyddoedd yn ôl ar Fedi 19, 1993 ond ble'r oedd Dafydd Rowlands fod ar y diwrnod hwnnw?

Gobaith i Gymru er gwaetha’r siom

“Byddech chi’n meddwl bod y Weriniaeth Tsiec am fod yn gêm anodd ond bydd gyda ni chwaraewyr yn dychwelyd, Aaron Ramsey gobeithio, Kieffer [Moore]"

“Blaen 2 hyfforddwyr”: Trafnidiaeth Cymru’n ymddiheuro “am unrhyw ddryswch”

"Mae ein tîm Gwybodaeth i Gwsmeriaid yn cywiro hyn er mwyn sicrhau bod y geiriad cywir yn cael ei arddangos"

9/11 “yn uno gwlad sydd yn hollt”

Sgwrs gyda’r newyddiadurwraig Maxine Hughes yn Efrog Newydd ugain mlynedd union ers yr ymosodiadau