Alun Rhys Chivers

Alun Rhys Chivers

Abertawe

13120 erthygl

Yn frodor ers 24 Medi 2012

Gŵyl Fach y Fro yn mynd o nerth i nerth

Alun Rhys Chivers

Mae’r trefnwyr yn dweud bod dros 8,000 wedi heidio i Ynys y Barri ar ôl seibiant o ddwy flynedd i’r ŵyl ar lan y môr

Gareth wedi darganfod ei lais eto

Alun Rhys Chivers

Mae cwmni Waze yn dweud y dylai cwsmeriaid allu defnyddio’r llais Cymraeg unwaith eto erbyn hyn

Dim cynlluniau i gau cangen Aberystwyth, medd Banc Barclays

Alun Rhys Chivers

Daw ymateb y banc yn dilyn pryderon gan Lyn Ebenezer

Wythnos Grefyddau’n dangos mai “pobol ydyn ni i gyd”

Alun Rhys Chivers

Bydd Ysgol Gymraeg Pen-y-Groes yng Nghaerdydd yn cynnal wythnos o ddathliadau yr wythnos hon

Chwyddiant “ddim yn endemig, ac fe ddylai gywiro’i hun”

Alun Rhys Chivers

Yr economegydd Dr John Ball yn ymateb i’r ffigurau chwyddiant a gafodd eu cyhoeddi’r wythnos hon