Alun Rhys Chivers

Alun Rhys Chivers

Abertawe

360 Golwg360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360
10457 erthygl

Yn frodor ers 24 Medi 2012

Gerwyn yn anelu at aros yn rhif un

Y Cymro yw chwaraewr dartiau gorau’r byd, ac mae yn benderfynol o gadw pethau felly

Arfon Jones eisiau gweld cosbau llymach am dorri rheolau’r coronafeirws

Mae'n galw am gymryd camau gorfodi yn erbyn troseddwyr, a chynyddu maint y ddirwy - ac mae Dafydd Llywelyn yn cytuno

Cwpan FA Lloegr yn gyfle i Abertawe adeiladu momentwm yn y gynghrair

Steve Cooper eisiau i’r Elyrch barchu’r gystadleuaeth a manteisio ar y cyfle i ddatblygu ar eu llwyddiant yn y Bencampwriaeth

“Byddai cyrraedd Cwpan y Byd yn rhywbeth arbennig iawn”

Rhwng yr Ewros yn yr Haf a’r gemau rhagbrofol ar gyfer Cwpan y Byd, mae gan dîm pêl-droed Cymru flwyddyn fawr flasus o’u blaenau

Gerwyn Price yn “fwy na rhywun oedd wedi pigo lan set o ddarts lawr y clwb rygbi”

Dylan Williams o PDC Cymru yn siarad â golwg360 gyda'r cyn-chwaraewr rygbi un fuddugoliaeth i ffwrdd o ddod yn bencampwr byd dartiau'r PDC