Elin Owen

Elin Owen

Caerdydd

236 erthygl

Yn frodor ers 11 Awst 2021

Y ddeuawd roc yn ôl ar y bloc

Elin Owen

Mae Elin Owen wrth ei bodd gyda “sengl ffrwydrol” newydd Alffa, sy’n “baradwys pync-roc pwerus”

Galw am gymorth iechyd meddwl i bob gofalwr yng Nghymru ar Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr

Elin Owen

Dydi cymorth ar gyfer iechyd meddwl ddim wastad ar gael yn hawdd i ofalwyr ac mae angen newid yn y sector, meddai un gofalwr

Melda Lois

Elin Owen

 “Wnes i dyfu fyny ar fferm felly ges i fagwraeth wyllt, budur a mwdlyd. Rili neis, clud a chysurus, ond budur!”

Codiad cyflog o 5% yn cynnig “dim cymhelliant” i athrawon Cymru

Elin Owen

Y cyflog cychwynnol newydd ar gyfer athrawon fydd £28,866, a bydd cyflogau athrawon mwy profiadol yn cynyddu £2,117 i £44,450

Diwrnod Clefyd Siwgr y Byd: Galw am addysg ac ymchwil

Elin Owen

Ar Ddiwrnod Clefyd Siwgr y Byd bu golwg360 yn siarad gyda rhai sy’n byw â’r cyflwr