Contact us

How to get in touch

Mae rhagor o fanylion cyswllt ar gyfer staff golygyddol a gweinyddol ar wefan Golwg.

Rhowch eich enw plîs.

Mae angen cyfeiriad ebost dilys.

Nid oes rhaid rhoi enw a chyfeiriad, ond byddai’n ddefnyddiol er mwyn gallu cysylltu â chi. Ni chaiff eich gwybodaeth ei gyhoeddi. Wrth anfon y ffurflen rydych yn cytuno â’r telerau ac amodau.