Sara Patterson

Sara Patterson

Plwmp

24 erthygl

Yn frodor ers 13 February 2023

Colli’n agos i dîm cryf Rhondda

Sara Patterson

Brwydr heriol i dîm hoci Castell Newydd Emlyn

Colli gêm cartref yn erbyn y myfyrwyr

Sara Patterson

Colled anodd i dîm hoci Castell Newydd Emlyn

Dechrau da i Gastell Newydd Emlyn

Sara Patterson

Nôl ar frig y gynghrair i ddechrau 2024

Llwyddiant yn erbyn Aberhonddu

Sara Patterson

3 pwynt angenrheidiol i’r tîm

Gêm agos i Glwb Hoci Emlyn

Sara Patterson

Buddugoliaeth yn erbyn Radnor