Sara Patterson

Sara Patterson

Plwmp

28 erthygl

Yn frodor ers 13 Chwefror 2023

Colled yn y gêm cyntaf o ddwy yn erbyn Pen-y-bont

Sara Patterson

Un gem i fynd tan gwybod pwy fydd yn cael dyrchafiad y tymor nesaf.

Y gwynt a’r glaw wnaeth ennill!

Sara Patterson

Castell Newydd Emlyn yn colli 2-3 yn erbyn Radnor

Pwynt ar yr hewl i dîm hoci Emlyn

Sara Patterson

Gêm llawn digwyddiadau yn erbyn Cymric

Colli’n agos i dîm cryf Rhondda

Sara Patterson

Brwydr heriol i dîm hoci Castell Newydd Emlyn