Sara Patterson

Sara Patterson

Plwmp

21 erthygl

Yn frodor ers 13 Chwefror 2023

Llwyddiant yn erbyn Aberhonddu

Sara Patterson

3 pwynt angenrheidiol i’r tîm

Gêm agos i Glwb Hoci Emlyn

Sara Patterson

Buddugoliaeth yn erbyn Radnor

Digon yn digwydd yng Nglwb Hoci Emlyn

Sara Patterson

Dau ganlyniad gwahanol mewn un penwythnos

Colled yn erbyn Dowlais

Sara Patterson

Dim llwyddiant i dîm hoci Emlyn penwythnos ‘ma

Buddugoliaeth yn erbyn Rhondda

Sara Patterson

Gêm heriol i Gastell Newdd Emlyn