Osian Wyn Owen

Osian Wyn Owen

LL55 1PH

360 Caernarfon360
17 erthygl

Yn frodor ers 16 April 2020

NEWYDD: Ysgolion Gwynedd yn dysgu o bell 

Bydd ysgolion yng Ngwynedd yn dysgu o bell o fory ymlaen

“Ro’n i isio aros yn ein hardal brydferth.”

Sefydlodd Menai Rowlands ei busnes er mwyn gallu parhau i fyw yn ei bro.

O’r BBC i Glynllifon

Sefydlodd Angharad Gwyn ei busnes ar ôl gadael ei swydd gyda’r BBC er mwyn gallu dychwelyd i fyw yn ei bro.

Cyhoeddi Enillydd Giveaway Dre

Mae Caernarfon360 wedi cyhoeddi mai Carolyn Parry yw enillydd Giveaway Dre.

Codi £600 at fanciau bwyd lleol

Mae ASau Arfon, Siân Gwenllian a Hywel Williams, wedi lansio Apêl Banc Bwyd y Gaeaf i gefnogi’r ddau brif fanc bwyd yn eu hetholaeth.