Osian Wyn Owen

Osian Wyn Owen

360 Caernarfon360
54 erthygl

Yn frodor ers 16 Ebrill 2020

Bardd o Gaernarfon yn trafod ei waith yn yr Eisteddfod AmGen

Rhwng Dau Olau yw cyfrol ddiweddaraf y bardd

Marged Tudur ar restr fer Llyfr y Flwyddyn

Mae cyfrol y bardd wedi cyrraedd y rhestr fer

Angharad Price ar restr fer Llyfr y Flwyddyn

Mae cyfrol yr awdur o Gaernarfon wed cyrraedd y rhestr fer

Mae Twthill yn dwt!

Roedd y sesiwn hel sbwriel cyntaf yn llwyddiant