Non Tudur

Non Tudur

6 erthygl

Yn frodor ers 25 January 2012

Profiadau bydol yng Nghilie Aeron

Non Tudur

Mae hyfforddwr llais enwog yn dod â phobol theatrig o bedwar ban byd i Geredigion

Hoff lyfrau Dr Gethin Matthews

Non Tudur

“Llyfr John Davies, Hanes Cymru. Yn dal y llyfr mwyaf cyflawn i droi ato ar gyfer holl rediad hanes Cymru”

Bardd y Gadair yn trafod twristiaeth

Non Tudur

“Mi wnaeth yr holl agor ar ôl y clo wneud i ni feddwl am dwristiaeth ac effaith hwnna ar ein cymunedau”

Toiledau tila’r Brifwyl – bai Covid a Gemau’r Gymanwlad

Non Tudur

Diffyg adnoddau a chriwiau oherwydd Gemau’r Gymanwlad a Covid oedd ar fai am y toiledau tila a oedd i’w cael ar y Maes eleni, yn ôl y Prif Weithredwr

Bathu term newydd am Gymru wrth weithio ar lyfr hanes

Non Tudur

“Mae amharodrwydd i ddysgu hanes Cymru yn ein hysgolion yn dangos yn glir iawn ein bod ni’n bobol ddarostyngol”