Non Tudur

Non Tudur

6 erthygl

Yn frodor ers 25 January 2012

Caron Wyn Edwards

Non Tudur

Dw i wastad wedi ymddiddori yn y diwydiant ffilm, a Hollywood. Dw i wrth fy modd gydag unrhyw gofiannau sy’n ymwneud â’r byd hwnnw

Ei gwirionedd ar ganfas

Non Tudur

“Mae rhai pobol ddim yn mo’yn siarad am bethau fel iechyd meddwl a dibyniaeth, ond maen nhw’n bethau y mae llawer o bobol yn gorfod delio efo nhw”

Sonia yn mentro i fyd y llofrudd a’r ditectif

Non Tudur

Cafodd awdur o Fôn y syniad am ei nofel newydd ar ôl dilyn grŵp roc ei mab

Cerfluniau “cartwnaidd” melys i Dyddewi a Wexford

Non Tudur

Fe fydd cychod gwenyn parhaol yn waddol i gynllun sy’n hybu’r cyswllt rhwng Iwerddon a Chymru

Gwerthu capeli yn “cythruddo” artist adnabyddus

Non Tudur

“Mae o’n adnodd sydd efo’r potensial i fod mor ddefnyddiol”