Non Tudur

Non Tudur

360 Golwg360
5 erthygl

Yn frodor ers 25 January 2012

Yr anifeiliaid Steampunk

Aeth Non Tudur am sgwrs gydag arlunydd sy’n paentio’r darluniau rhyfeddaf erioed o greaduriaid y maes

“Cydweithfa” i roi llais i weithwyr llawrydd

“Mae’n golygu fy mod i’n gallu bod yn bont ac uchelseinydd, ar ran artistiaid ar lawr gwlad”

Y darlunydd sy’n dod â hanes Cymru yn fyw

Aeth Golwg i holi darlunydd y llyfr 10 Stori o Hanes Cymru, Telor Gwyn o Aberystwyth

Dangos y brychau yn ein hanes

Mae awdur llyfr newydd yn gobeithio helpu addysgu plant Cymru am eu hanes nhw’u hunain, heb guddio’r gwir

Siarad o’r wal

Mae un o artistiaid graffiti prysuraf Cymru yn paentio cyrff yn ogystal â muriau