Mair Jones

Mair Jones

25 erthygl

Yn frodor ers 18 May 2020

Plant Aberaeron yn ‘Loncian i Landdwyn’.

Mair Jones

Digwyddiad arbennig yn uno cymuned er budd plant yr Ysgol Gynradd. 

Dewch i Ŵyl Lyfrau Aberaeron

Mair Jones

Llond Neuadd o lyfrau ac awduron.

Llwyddiant i Dylan dros yr haf

Mair Jones

Bachgen 8 oed o Aberaeron yn bencampwr Triathlon Tristar.

Cyflwyno medalau am wasanaeth di-flino.

Mair Jones

Hoelion wyth CPD Aberaeron yn cael eu anrhydeddu.

O Aberaeron i Boduan! 

Mair Jones

Ail-gylchu ac ail-ddefnyddio arwyddion Steddfod.