Lowri Larsen

Lowri Larsen

Caernarfon

24 erthygl

Yn frodor ers 27 Ionawr 2022

Sgwrs gydag enillydd Medal yr Ifanc Eisteddfod Dyffryn Ogwen

Lowri Larsen

Daeth Mari Bullock, sy’n 17 oed, i frig y gystadleuaeth, ac mae golwg360 wedi bod yn siarad â hi am ei champ a’i darn buddugol

“Fyddan ni byth eisiau i’r Plygain orffen”

Lowri Larsen

Mae’r Plygain yn rhan bwysig o draddodiad Llanllyfni

Y Sais sy’n arlunio Gareth Bale a’i galon fawr goch Gymreig

Lowri Larsen

Daw Marc Loboda o Halifax yn Swydd Efrog, ac fe fu’n gweithio yn y byd pêl-droed yn helpu i farchnata academi ei ffrind yn yr Unol Daleithiau

Cadwyn “erioed wedi profi dim byd tebyg” wrth werthu 7,000 o hetiau bwced

Lowri Larsen

Mae hetiau bwced yn uno’r genedl, meddai Sioned Elin, cyfarwyddwr cwmni Cadwyn

Penillion am Fethesda yn fan cychwyn personoleiddio llechi

Lowri Larsen

“Rwy’ wrth fy modd pan mae pobol yn cysylltu efo fi yn dweud bo nhw eisiau i mi wneud rhywbeth personol iddyn nhw neu rywun arall”