Lowri Larsen

Lowri Larsen

Caernarfon

25 erthygl

Yn frodor ers 27 Ionawr 2022

“Mae’n bwysig ein bod ni fel Cymry yn dathlu hudoliaeth ein hunain”

Lowri Larsen

Bydd dathliad o hud a lledrith Cymru yn Neuadd Ogwen, Bethesda heddiw (dydd Sadwrn, Ebrill 20), ac mae Bet Huws yn galw am ddathliad cenedlaethol

Menter gymunedol Y Dref Werdd ar flaen y gad

Lowri Larsen

Mae’n un o nifer o Hybiau Cymunedol Gwynedd sydd wedi derbyn cymorth hanfodol gan y Cyngor Sir

Adra yn trin eu tenantiaid yn “afiach”

Lowri Larsen

Mae dyn o Bontnewydd yn cyhuddo’r gymdeithas dai o esgeulustod, ar ôl i ddŵr arllwys o beipen yn ei gartref

Sefydlu Atal y Rhyfel Cymru i ymateb i’r “argyfwng parhaus” yn y Dwyrain Canol

Lowri Larsen

Dywed y mudiad newydd y byddan nhw’n helpu i gydlynu ymdrechion gwrth-ryfel a negeseuon heddwch ledled Cymru hefyd

Blwyddyn gron heb wasanaeth bws wedi ysgogi taith 30 milltir ar droed

Lowri Larsen

Aeth y Cynghorydd Elfed Wyn ap Elwyn ati i dynnu sylw at y mater