Lowri Larsen

Lowri Larsen

Caernarfon

24 erthygl

Yn frodor ers 27 January 2022

Beth fydd dyfodol Tafarn yr Eagles yn Llanuwchllyn?

Lowri Larsen

Mae’r dafarn ar werth, ac mae’r perchnogion yn awgrymu y gellid ei phrynu fel tafarn gymunedol

Calon Tysul yn ceisio denu athrawon nofio sy’n gallu dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg

Lowri Larsen

“Os maen nhw’n rhywun sy’n fodlon dysgu ac yn fodlon taflu ei hunain i mewn i bethau heb boeni gormod am wneud camgymeriadau, byddai’r cwrs yn addas”

Siop T.J. Davies yn ddyledus i’w staff wrth i’r busnes yn Aberystwyth baratoi i gau ei ddrysau

Lowri Larsen

Mae’r siop, sydd wedi bod yn y teulu erioed, wedi bod yn gwasanaethu’r dref ers 75 o flynyddoedd

“Mae’n bwysig i ni gadw ein hunaniaeth fel Cymry,” medd gwneuthurwr llwyau caru ar drothwy Dydd Santes Dwynwen

Lowri Larsen

Mae Osian Roberts yn cynnal sesiwn arbennig i greu llwyau caru ym Mhenygroes heddiw (dydd Iau, Ionawr 19)