Lowri Larsen

Lowri Larsen

Caernarfon

25 erthygl

Yn frodor ers 27 January 2022

Y rhwydwaith sy’n helpu plant â dyslecsia gyda’u creadigrwydd

Lowri Larsen

Mae cysylltiad anorfod rhwng y cyflwr a bod yn greadigol, medd un fam

Y Tŷ Blodau lle mae “ysbryd Duw yn dod allan”

Lowri Larsen

“Rwy’ jest ffeindio fy hun, pan rwy’n gwneud rhywbeth creadigol, fod yna ryddid. Mae fy ysbryd neu enaid yn teimlo’n ysgafnach”

Ar y lôn

Lowri Larsen

Mewn brys i gyrraedd yr ysgol, roeddwn wedi anwybyddu’r gyfraith. Wrth ddod i mewn i’r pentref, roeddwn wedi cofio’n rhy hwyr am y rheol newydd 20mya

Chwarae’n greadigol wrth helpu plant sy’n cael eu heffeithio gan ganser

Lowri Larsen

Yn ystod mis ymwybyddiaeth canser plant, mae gweithiwr cefnogi teuluoedd yn trafod gwaith creadigol y Joshua Tree

Prosiect creadigol pobol ifanc sy’n cymryd camau bychain tuag at wella’r hinsawdd

Lowri Larsen

Dechreuodd y prosiect pan nad oedd pobol ifanc yn gallu cymdeithasu yn ystod y cyfnod clo