Jason Morgan

Jason Morgan

44 erthygl

Yn frodor ers 18 February 2021

Addysg Gymraeg yn dirywio yng Ngwynedd a Môn

Jason Morgan

“Mae pethau’n ddisyndod waeth draw yn Sir Fôn, gydag ond tua thraean o ddisgyblion yr ynys yn cael y mwyafrif o’u haddysg yn Gymraeg”

Liz Letan dal o gwmpas

Jason Morgan

“Liz Truss – dynes a drechwyd gan letys”

Yr ymgyrch futraf erioed

Jason Morgan

“Mae Jeremy Miles eisio “bargen decach i Gymru”, a chanddo hefyd syniad gwirioneddol ddifyr o annog Cymry dramor i symud yn ôl adref”

Gwrth-Semitiaeth yn rhemp

Jason Morgan

“Nid amddiffyniad o Israel a’i llywodraeth ffiaidd yw hyn. Allwn i ddim gwneud hynny”

Sbaddu’r iaith Saesneg mewn steil

Jason Morgan

“Ar bapur, fe ddylai fy Saesneg i fod yn arbennig o dda. Dwi’n ennill fy mara menyn yn cyfieithu, felly’n darllen yr iaith bob dydd”