Jason Morgan

Jason Morgan

44 erthygl

Yn frodor ers 18 Chwefror 2021

Cymru – un o wledydd lleiaf crefyddol y byd

Jason Morgan

“Byddwn i’n synnu tasai 10% o’r bobl dwi’n eu nabod yn disgrifio’u hunain fel ‘Cristnogion’, a gallwn i gyfrif ar fy nwylaw faint sy’n mynd i addoldy”

Nadolig modern yn mynd ar fy nerfau

Jason Morgan

“Nid fy mod i’n casáu’r Nadolig, cofiwch, ond dwi’n ddigon surbwch i feddwl y dylid ei gadw at fis Rhagfyr o leiaf”

Dafydd Iwan yng Nghasnewydd

Jason Morgan

“Mae Cymru wedi teimlo’n wahanol eleni, mewn ffordd sydd i’w theimlo ym mêr yr esgyrn ac mewn sgwrs a chân”

Pydredd Plaid Cymru

Jason Morgan

“Mae nifer o bobl wedi rhybuddio ers amser maith fod yna bydredd ym Mhlaid Cymru,” meddai Jason Morgan

Chris Bryant, rhagrith cyfoglyd a Qatar

Jason Morgan

“Nefoedd, am ragrith cyfoglyd! Mae Llywodraeth Cymru yn fodlon boicotio gêm Iran oherwydd y sefyllfa yno, ond yn anfodlon boicotio Qatar”