Jason Morgan

Jason Morgan

222 erthygl

Yn frodor ers 18 Chwefror 2021

Methu aros am ddiwedd yr etholiad

Jason Morgan

Mae’r placardiau a’r posteri ar ddangos yn brin iawn, iawn – dwi’n meddwl imi weld chwe phlacard Plaid Cymru a dyna’r oll

Gething yn goroesi, ond y drewdod yn dew

Jason Morgan

Po hiraf y mae Gething yn aros yn ei swydd, y saffaf ydi o o’i chadw

Y Torïaid angen gwyrth

Jason Morgan

Ydi, mae’r etholiad hwn eisoes wedi’i benderfynu, cyn i’r un bleidlais gael ei bwrw

Gaeleg yn dilyn yr un patrwm â’r Gymraeg

Jason Morgan

Y gwir amdani yw bod Gaeleg yn iaith leiafrifol bellach yn ei hunig gadarnle. Y mae hyn yn eithriadol o niweidiol i unrhyw iaith

Gwaredu Gething yn gam gwag strategol

Jason Morgan

Yn hytrach na sicrhau ei swydd, bosib iawn fod Gething wedi gwthio’i hun yn agosach at y dibyn drwy roi’r sac i Hannah Blythyn