Jason Morgan

Jason Morgan

44 erthygl

Yn frodor ers 18 Chwefror 2021

Erys cwestiynau am allu Rob Page

Jason Morgan

“Mae’r ymosod hefyd wedi bod yn llipa, gyda’r gorbwyslais ar Kieffer Moore – ei brif gyfraniad ydi cael ei fwcio a methu’r rhwyd”

Mantais sylweddol Trump

Jason Morgan

“Mae Biden a’i blaid wedi rhoi dosbarth meistr ar sut i beidio cyfleu’r llwyddiannau i’r etholwyr”

Record Rwanda

Jason Morgan

Gwlad lle mae sefyllfa byw o ddydd i ddydd pobl hoyw’n erchyll

Gormod o fol, dim digon o wallt

Jason Morgan

“Y dyddiau hyn mae’r pwysau ar gael y corff perffaith lawn cyn drymed ar ddynion â merched, ac mae wedi bod felly ers blynyddoedd maith”

Torcalonnus o brin fu manteision datganoli i’r iaith Gymraeg

Jason Morgan

“Rhy hawdd ydi hi i Lywodraeth Cymru ofyn i eraill weithio dros y Gymraeg, tra bo’i hagwedd at yr iaith wedi bod yn llugoer ers chwarter canrif”