Ifan Meredith

Ifan Meredith

Llanbedr Pont Steffan

597 erthygl

Yn frodor ers 12 October 2019

Lansio Bws cymunedol rhwng Llanbed, Cellan a Llanfair

Ifan Meredith

Clonc360 ar daith gyntaf y Bws gyda AS Elin Jones a’r Cynghorydd Eryl Evans.

“Ceredigion neu Sir Gâr?” : Lansio Radio Bro Pedr

Ifan Meredith

Rhaglen gyntaf ‘Podlediadau Pedr’ ar gael i wrando NAWR!

Urddo Llywydd newydd i Gymdeithas Undodaidd Deheudir Cymru

Ifan Meredith

Urddo Heini Thomas yng Nghapel Brondeifi ddydd Sul mewn gwasanaeth arbennig.

Un wedi marw a phedwar yn yr ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad

Ifan Meredith

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi cyhoeddi y bu farw dyn 32 oed mewn gwrthdrawiad ger Llanllwni.

Clonc360 yn dathlu yn y brifddinas!

Ifan Meredith

Cyhoeddi Clonc360 yn enillwyr yng Ngwobrau Cyfryngau Cymru 2023.