Ifan Meredith

Ifan Meredith

Llanbedr Pont Steffan

257 erthygl

Yn frodor ers 12 October 2019

“Rhaid i Gymru ennill yn Qatar”

Ifan Meredith

Neges ysgolion cynradd Ceredigion i dîm Cymru yn Qatar!

Rhaglen arbennig Radio Bro Pedr

Ifan Meredith

RADIO BRO PEDR yn cyflwyno rhaglen unigryw DAETH YR AWR – CWPAN Y BYD

Codi arian i Blant Mewn Angen

Ifan Meredith

Am y tro cyntaf, ymunodd Ysgol Bro Pedr â thîm Pêl-rwyd Llewod Llanbed i chwarae dwy gêm o bêl-rwyd

Cau ffyrdd yn Llanbed yn ystod yr wythnos

Ifan Meredith

Gwaith atgyweirio a gorymdaith Sul y Cofio yn amharu ar drafnidiaeth yn y dref.

Adfywio Shakespere yn y gwersi Saesneg.

Ifan Meredith

Tro ar ddysgu dramâu Shakespere yng ngwersi Saesneg Ysgol Bro Pedr.