Huw Bebb

Huw Bebb

Caerdydd

2720 erthygl

Yn frodor ers 3 Chwefror 2020

Liz Saville Roberts yn “obeithiol” cyn Cynhadledd Wanwyn y Blaid

Huw Bebb

Arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan sy’n cnoi cil ar yr hyn all y ffyddloniaid ei ddisgwyl yn Llanelli’r penwythnos hwn

Dyfodol Cyfansoddiadol Cymru yn y fantol

Huw Bebb

“Dw i’n meddwl [fod y drafodaeth am ddyfodol Cymru] yn dechrau drwy ofyn lle mae problemau pobol”

Y Ceidwadwyr ar erchwyn y dibyn yng Nghymru?

Huw Bebb

Enillon nhw 14 o seddi yn 2019, oedd yn gynnydd o chwech, gan ennill 36.1% o’r bleidlais

Targedau ac esgusodion Llywodraeth Cymru

Huw Bebb

BEBB AR BOLITICS: Mae nod Llywodraeth Cymru na fyddai neb yn aros am apwyntiad allanol ar ddiwedd 2022 bellach yn edrych yn hollol chwerthinllyd

Cwyno am gronfa Codi’r Gwastad

Huw Bebb

“Am ba hyd y gallwn ni gynnal cael ein rheoli gan lywodraeth sydd mor fyrbwyll, di-glem a di-drefn?”