Huw Bebb

Huw Bebb

Caerdydd

2720 erthygl

Yn frodor ers 3 Chwefror 2020

Un i lawr, dwy i fynd!

Huw Bebb

“Maen nhw eisiau cywiro annhegwch a dyna pam dw i’n meddwl bod gennym ni nid yn unig y dalent, ond yr ysbryd fydd ei angen”

Bish! Bash! Bosh! Cymru yn chwalu’r Oz!

Huw Bebb

“Y peth pwysicaf nawr yw osgoi anafiadau”

Conga yn Latvia!

Huw Bebb

Y gemau nesaf yn erbyn Croatia, Armenia a Thwrci fydd yn penderfynu a fydd Cymru yn cymhwyso yn unionsyth

Doniau llesmeiriol Pys Melyn yn swyno’r Llydawyr

Huw Bebb

“Mae’r agwedd yna yn hollol wahanol i Gymru – roedd y croeso gawson ni gan bob un bar ddaru ni chwarae yn nyts”

Drama’n “gwthio’r ffiniau” ym Maes B

Huw Bebb

“Fe wnes i ddysgu lot, cael fy herio lot, a chael fy ngwthio fel actor yn ystod y broses oherwydd ei fod o’n rhywbeth estron i fi…”