Huw Bebb

Huw Bebb

Caerdydd

2691 erthygl

Yn frodor ers 3 February 2020

Maes Awyr Caerdydd a Phont y Borth – Llywodraeth Cymru’n gwneud smonach o bethau

Huw Bebb

BEBB AR BOLITICS: Mae rhywun yn cael yr argraff weithiau nad yw Llywodraeth Cymru yn ystyried yr elfennau ymarferol wrth wneud eu penderfyniadau

Efa am “wneud y gwahaniaeth mwyaf i’r Gymraeg”

Huw Bebb

Wedi blwyddyn heb Gomisiynydd y Gymraeg, mae Efa Gruffudd Jones wedi camu i’r swydd ers dechrau’r flwyddyn

Lansio menter i ddenu deintyddion i gefn gwlad Cymru

Huw Bebb

“Mae Cymru’n dioddef pan mae’n dod at bobol yn gweithio yn y maes deintyddiaeth yn y tymor hir, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig”

Wythnos waith yn para pedwar diwrnod – ‘Cynnig beiddgar’ ta Breuddwyd Gwrach?

Huw Bebb

“Rwy’n credu nad yw’n rhywbeth y gellid ei gyflwyno ym mhob sector, a byddai’n arwain at raniadau ac anghyfiawnder mewn cymdeithas”

Codi’r Gwastad… ond i bwy?

Huw Bebb

BEBB AR BOLITICS: Cael eu siomi wnaeth rhannau sylweddol o Gymru