Huw Prys Jones

Huw Prys Jones

4780 erthygl

Yn frodor ers 1 February 2011

Wrth eu cefnogwyr yr adnabyddwch hwy

Huw Prys Jones

Dylai cefnogaeth Neil Kinnock i Vaughan Gething fel Prif Weinidog nesaf Cymru fod yn rhybudd clir o’r math o rymoedd sydd y tu ôl iddo o fewn y blaid

Dylai gwleidyddion Plaid Cymru wrando ar Dafydd Wigley

Huw Prys Jones

Rywsut neu’i gilydd, bydd yn rhaid i Blaid Cymru ddod allan o’r twll mae hi wedi rhoi ei hun ynddo wrth gytuno i restrau caeëdig ar gyfer y Senedd

Ennill mwy o rym fesul tipyn yw’r unig ffordd ymlaen i Gymru

Huw Prys Jones

Mae adroddiad terfynol Comsiwn y Cyfansoddiad yn gyfraniad pwysig at godi safon y drafodaeth ar ennill mwy o annibyniaeth i Gymru

Celwyddgwn, twyllwyr a lladron pen-ffordd

Huw Prys Jones

Sut effaith gaiff yr anghyfiawnder ffiaidd ddioddefodd cymaint o is-bostfeistri ar wleidyddiaeth Prydain mewn blwyddyn etholiad?

Argyfwng tai sy’n fwy nag ail gartrefi yn unig

Huw Prys Jones

Sicrhau gwell rheolaeth o denantiaeth tai cymdeithasol yr un mor dyngedfennol i ddyfodol cymunedau Cymraeg â mesurau i gyfyngau ar ail gartrefi