Huw Prys Jones

Huw Prys Jones

4780 erthygl

Yn frodor ers 1 February 2011

Tasg amhosibl olynydd Nicola Sturgeon

Huw Prys Jones

Tybed a fydd arwain plaid yn profi’n fwy anodd na llywodraethu gwlad i olynydd Nicola Sturgeon?

Y Cyfrifiad – anghofiwch am gael miliwn o siaradwyr erbyn 2050

Huw Prys Jones

“Anghofiwch am y miliwn o siaradwyr – gweithredu lleol ac ymarferol tuag at dargedau cyraeddadwy ar lawr gwlad sydd ei eisiau”

Lledaenu’r iaith yn mynd yn anoddach yn y Gymru Gymraeg?

Huw Prys Jones

“I ba raddau mae rhai o’n hardaloedd Cymreiciaf yn dal gafael ar eu gallu i gymhathu newydd-ddyfodiaid?”

Pa ddyfodol i’r Herald Cymraeg a’r Daily Post?

Huw Prys Jones

“Fel un a fu’n olygydd yr Herald Cymraeg yn yr 1990au, rhaid imi ddweud fod gen i deimladau cymysg o weld y papur yn troi i fod yn atodiad”

Argyfwng diwylliannol sy’n gofyn am sylw penodol a gweithredu ar frys

Huw Prys Jones

Mae’r argyfwng tai yng nghadarnleoedd y Gymraeg yn gofyn am gamau ymarferol i’w cymryd ar frys –  nid breuddwydion ofer am ddymchwel cyfalafiaeth