Huw Prys Jones

Huw Prys Jones

4780 erthygl

Yn frodor ers 1 Chwefror 2011

Angen mwy o onestrwydd ynghylch mewnfudo

Huw Prys Jones

Boed yn fewnfudo yng nghyd-destun Prydain neu Gymru, mae angen i’r pwnc gael ei drafod yn onest ac agored

Dim dyfodol i Gymru heb economi fwy annibynnol

Huw Prys Jones

Mae’r syniad o Gymru annibynnol yn ddiystyr heb sicrhau newidiadau sylfaenol i’r economi

Y ddwy ochr cyn waethed â’i gilydd

Huw Prys Jones

Mae’r pegynnu barn ar y gwrthdaro rhwng yr Iddewon a’r Palesteiniaid yn gwneud y sefyllfa’n fwy anobeithiol fyth, medd colofnydd gwleidyddol golwg360

Chwalfa wleidyddol yn anochel i’r SNP?

Huw Prys Jones

Daw tymor cynadleddau’r pleidiau gwleidyddol i ben y penwythnos yma, wrth i aelodau’r SNP gyfarfod yn Aberdeen

Plaid Cymru’n wynebu blwyddyn anodd

Huw Prys Jones

Bydd Rhun ap Iorwerth yn annerch aelodau Plaid Cymru fel arweinydd am y tro cyntaf yn eu cynhadledd ddydd Gwener (Hydref 6)