Huw Prys Jones

Huw Prys Jones

102 erthygl

Yn frodor ers 1 Chwefror 2011

Tai cymdeithasol yn niweidio cadarnleoedd Cymraeg

Huw Prys Jones

Mae cais i godi stad o dai cymdeithasol mewn pentref yn un o gadarnleoedd pwysicaf y Gymraeg yn achosi cryn bryder yn lleol

Cymru a’r Alban wedi cael y prif weinidogion anghywir

Huw Prys Jones

A ydi cwymp Humza Yousaf yn yr Alban yn arwydd o’r hyn all ddigwydd i Vaughan Gething?

Cam bach i’r cyfeiriad iawn at reoli tai gwledig?

Huw Prys Jones

I ba raddau y gall deddfwriaeth fydd yn ei gwneud yn ofynnol i gael caniatâd cynllunio i newid defnydd tai helpu i fynd i’r afael â gor-dwristiaeth?

Fydd dim cynaliadwyedd tra bydd gor-dwristiaeth

Huw Prys Jones

Mae’r cyfan yn gwneud i arwyddair Parc Cenedlaethol Eryri, ‘Lle i enaid gael llonydd’, deimlo’n fwy o ddyhead nag unrhyw adlewyrchiad o’r sefyllfa

Cam yn ôl i ddatganoli yng Nghymru

Huw Prys Jones

Ni ddylai’r cyhoedd gael anghofio’r ffordd gywilyddus mae’r Blaid Lafur yng Nghymru wedi fficsio eu hetholiad mewnol i Vaughan Gething