Gwyneth Davies

Gwyneth Davies

16 erthygl

Yn frodor ers 17 March 2020

On’d oedden nhw’n ddyddiau da?

Gwyneth Davies

Cyfle i ddarllen mwy o hanesion hen Ysgol Llanybydder.

Gŵr o Lanybydder yn derbyn Anrhydedd o fri!

Gwyneth Davies

Anthony Davies, sy’n gweithio gyda chwmni Dunbia, yn derbyn gwobr fel ‘master butcher’ yn Llundain.

On’d oedden nhw’n ddyddiau da?

Gwyneth Davies

Cyfle i ddarllen rhagor o hanesion hen Ysgol Llanybydder.

Arwyddeiriau

Gwyneth Davies

Beth fyddai eich arwyddair personol chi?

Gwerthu’r Pabi Coch ers hanner canrif!

Gwyneth Davies

Ieuan Davies, y cyn-gynghorydd yn gwneud gwahaniaeth.