Gwyneth Davies

Gwyneth Davies

16 erthygl

Yn frodor ers 17 March 2020

On’d oedden nhw’n ddyddiau da?

Gwyneth Davies

Bertie a Mair Davies yn rhannu eu hatgofion am gartref gofal Allt-y-Mynydd.

On’d oedden nhw’n ddyddiau da?

Gwyneth Davies

Alun Evans, Dolydd, Llanybydder sy’n rhannu ei atgofion â ni.

Ysgol Llanybydder yn derbyn canmoliaeth uchel gan arolygwyr Estyn!

Gwyneth Davies

Tîm Estyn, sy’n monitro addysg a hyfforddiant yng Nghymru, yn arolygu’r ysgol ym mis Mehefin gan nodi nifer o arferion da.

‘On’d oedden nhw’n ddyddiau da?’

Gwyneth Davies

Silyn Thomas o Heol y Gaer ac Anne Thorne o Lanllwni yn rhannu eu hatgofion am Lanybydder.

Ymlaen at y filiwn!

Gwyneth Davies

Newyddion o fyd dysgu Cymraeg