Gwyneth Davies

Gwyneth Davies

16 erthygl

Yn frodor ers 17 Mawrth 2020

Gwerthu’r Pabi Coch ers hanner canrif!

Gwyneth Davies

Ieuan Davies, y cyn-gynghorydd yn gwneud gwahaniaeth.

Hen Ysgol Llanybydder

Gwyneth Davies

Cyn-ddisgyblion yn dwyn atgofion am fywyd plentyndod.

On’d oedden nhw’n ddyddiau da?

Gwyneth Davies

Bertie a Mair Davies yn rhannu eu hatgofion am gartref gofal Allt-y-Mynydd.

On’d oedden nhw’n ddyddiau da?

Gwyneth Davies

Alun Evans, Dolydd, Llanybydder sy’n rhannu ei atgofion â ni.

Ysgol Llanybydder yn derbyn canmoliaeth uchel gan arolygwyr Estyn!

Gwyneth Davies

Tîm Estyn, sy’n monitro addysg a hyfforddiant yng Nghymru, yn arolygu’r ysgol ym mis Mehefin gan nodi nifer o arferion da.