Gwyneth Davies

Gwyneth Davies

360 Clonc360
6 erthygl

Yn frodor ers 17 Mawrth 2020

📽 27. Peter Howells, Roy Thomas Farm Supplies – y flwyddyn a fu

Y 27ain mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

23. Huw Price, Peintiwr ac Addurnwr – y flwyddyn a fu

Y 23ain mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

22. ‘Len Fish’ – y flwyddyn a fu

Yr 22ain mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo

21. June o Stondin ffrwythau a llysiau Becky – y flwyddyn a fu

Yr 21ain mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

16. Kevin Jones, Gwesty Cross Hands – y flwyddyn a fu

Yr unfed ar bymtheg mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo