Gwyneth Davies

Gwyneth Davies

16 erthygl

Yn frodor ers 17 Mawrth 2020

Ysgol Llanybydder yn derbyn canmoliaeth uchel gan arolygwyr Estyn!

Gwyneth Davies

Tîm Estyn, sy’n monitro addysg a hyfforddiant yng Nghymru, yn arolygu’r ysgol ym mis Mehefin gan nodi nifer o arferion da.

‘On’d oedden nhw’n ddyddiau da?’

Gwyneth Davies

Silyn Thomas o Heol y Gaer ac Anne Thorne o Lanllwni yn rhannu eu hatgofion am Lanybydder.

Ymlaen at y filiwn!

Gwyneth Davies

Newyddion o fyd dysgu Cymraeg

Canolfan Breswyl i Siaradwyr Newydd yn Llambed

Gwyneth Davies

Gillian Elisa Thomas yn agor y ganolfan gyda help Mrs OTT!