Erin Aled

Erin Aled

Llanuwchllyn

18 erthygl

Yn frodor ers 11 January 2024

Bywyd newydd i adeilad gwag wrth adfywio tref

Erin Aled

Trawsnewid hen safle Debenhams yn ganolfan Hwb Iechyd a Llesiant yng Nghaerfyrddin

Polisi enwi tai Ceredigion “yn gam ymlaen wrth amddiffyn enwau Cymraeg”

Erin Aled

Mae niferoedd y ceisiadau i newid enwau tai o’r Gymraeg i’r Saesneg wedi gostwng yn flynyddol ers 2020

Gorymdaith Balchder yn cael ei chynnal yn Llangefni am y tro cyntaf

Erin Aled

“I fynd i rywle a dweud ‘rydyn ni yma’, mae’n gwneud gwahaniaeth aruthrol”

Caiff y cefnogwyr “angerdd gan Craig Bellamy, does dim amheuaeth am hynny”

Erin Aled

Nic Parry sy’n trafod penodiad rheolwr newydd tîm pêl-droed Cymru

“Mae’r Gymraeg yn perthyn i ni i gyd”… gan gynnwys Taylor Swift

Erin Aled

“Ffantastig” gweld cantores fyd-enwog yn defnyddio’r Gymraeg, medd Llywodraeth Cymru, sy’n rhedeg Helo Blod a rhaglen Cymraeg 2050