Erin Aled

Erin Aled

Llanuwchllyn

Yn frodor ers 11 Ionawr 2024

Byd natur mewn Parciau Cenedlaethol mewn cyflwr argyfyngus, yn ôl arolwg iechyd

Erin Aled

Angen i Barciau Cenedlaethol frwydro i adfer byd natur, medd arolwg Ymgyrch y Parciau Cenedlaethol

‘Dylid ystyried dysgu disgyblion cyfrwng Cymraeg sut i roi cymorth i ddysgwyr’

Erin Aled

“Rhaid i ni gyfaddef bod y Gymraeg mewn sefyllfa eithaf unigryw oherwydd mae iaith gymunedol fel y Gymraeg yn gorfod dibynnu llawer iawn ar ddysgwyr”

Dr Catrin Jones: Y ddynes gyntaf i’w phenodi’n Ysgrifennydd yr Eisteddfod

Erin Aled

“Mae egwyddorion llywodraethiant yn gyfarwydd iawn i mi ac mae’r egwyddorion yma yn drosglwyddadwy i swydd Ysgrifennydd yr Eisteddfod”

Gostwng cyflymder: Galw ar Lywodraeth Cymru i wrando ar bryderon cymuned Llanelltyd

Erin Aled

Mae galwadau i ostwng y terfyn ar hyd yr A470 drwy Lanelltyd o 40m.y.a. i 30m.y.a.

Tregaroc yn dathlu’r deg

Erin Aled

Bydd dathlu mawr yn yr ŵyl gerddoriaeth Gymraeg fis Mai eleni