Elin Wyn Owen

Elin Wyn Owen

Caerdydd

485 erthygl

Yn frodor ers 11 August 2021

Mwy o Bwdin Reis!

Elin Wyn Owen

“Ar ddiwedd y noson roedd rhai ohonyn nhw’n dweud: ‘Diolch yn fawr iawn am wneud y cyfyrs hyn achos mae’n helpu fi i ddysgu Cymraeg’.”

Dafydd Iwan

Elin Wyn Owen

“Anghofia i fyth mo’r wefr o ddarllen Cysgod y Cryman am y tro cyntaf – profiad a brofodd imi fod darllen Cymraeg yn gallu bod yn bleser”

Teg edrych tuag adref

Elin Wyn Owen

Fe gafodd Galargan ei dewis yn Albwm Werin y Mis gan bapur newydd The Guardian

70,000 wedi llofnodi deiseb yn galw am dro pedol ar derfyn cyflymder 20m.y.a.

Elin Wyn Owen

Mae’r Pwyllgor Deisebau yn ystyried cynnal dadl ar sail pob deiseb sy’n casglu dros 10,000 o lofnodion

Stori luniau: “Pawb wedi mwynhau eu hunain” yn nathliadau Diwrnod Owain Glyndŵr Caernarfon

Elin Wyn Owen

“Roedd o’n weddol amlwg erbyn tua amser cinio ei fod o’n sicr yn rhywbeth y dylen ni drio’i gynnal yn flynyddol,” meddai un o’r trefnwyr