Elin Owen

Elin Owen

Caerdydd

135 erthygl

Yn frodor ers 11 August 2021

Y boi ar y gitâr sy’n canu am Dai Haf

Elin Owen

“Dw i wedi sgrifennu pethau eithaf gwleidyddol yn y gorffennol, ond dyma’r tro cyntaf i fi bwyntio bys”

Dathlu Cymru yn ei holl amrywiaeth

Elin Owen

Dechreuodd cyffro lliwgar ddydd Gŵyl Ddewi gyda Thŷ Fulton a’r Neuadd Fawr, dau o adeiladau eiconig

Lleisiau cryf i ofalu am fuddiannau’r myfyrwyr

Elin Owen

Yn rhedeg Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe mae tîm o chwech o swyddogion llawn-amser etholedig, ac

Swyddog Cangen newydd y Coleg Cymraeg i Abertawe

Elin Owen

“Dw i wrth fy modd o allu parhau i gydweithio efo myfyrwyr yn fy swydd newydd, gan gynnwys, wrth gwr

Enillydd cyntaf Ysgoloriaeth Goffa Hywel Teifi

Elin Owen

Alpha Evans o Lanbedr Pont Steffan, a raddiodd gyda gradd dosbarth cyntaf yn y Gymraeg ym Mhrifysgol

Myfyrwyr yn gwobrwyo darlithydd am ei ymroddiad

Elin Owen

Derbyniodd Dr Thomas ei wobr mewn noson wobrwyo a dathlu yng Nghanolfan yr Egin, a chlywodd y gynull