Elin Owen

Elin Owen

Caerdydd

285 erthygl

Yn frodor ers 11 August 2021

Aaron ‘Slim’ Lewis

Elin Owen

Mae’r tad 34 oed yn aelod o griw Unit Thirteen sydd i’w gweld yn trwsio a sbriwsio ceir ar y gyfres Pen Petrol ar S4C

O Radio Beirut i Wobrau Gwerin Radio 2 y BBC

Elin Owen

Mae criw o Gymry wedi creu cryn argraff ar y sîn werin ryngwladol, ac ar fin teithio i’r Ffindir, Gwlad Belg, Tecsas a Chaliffornia

Posib astudio gradd lawn mewn meddygaeth ym Mangor o 2024

Elin Owen

“Rydan ni’n gwybod os ydy pobol yn hyfforddi yn lleol, maen nhw’n dueddol o aros yn lleol,” meddai Cadeirydd Pwyllgor Meddygol Teulu Cymru

Gorfoledd, galar a gobaith ar albwm gyntaf Tara Bandito

Elin Owen

Mae albwm gyntaf Tara Bandito yn bleser o brofiad gwrando sy’n dilyn taith ddifyr yr artist o Gymru i India ac yn ôl

Sarah Wynn

Elin Owen

“Y gwyliau gorau i fi fwynhau oedd pan wnes i briodi’n Las Vegas yn 2018 yn rhan o gyfres Priodas Pum Mil”