Dylan Lewis

Dylan Lewis

Llanbedr Pont Steffan

360 BroAber360 Clonc360 Calendr360
374 erthygl

Yn frodor ers 22 August 2019

Grŵp Meddygol Bro Pedr yn cyhoeddi cynllun brechu rhag y ffliw

Cynhelir rhaglen frechu i’r rhai dros 65 oed ar gyfer yr wythnos nesaf.

Covid yn dal i effeithio ar yr ardal

Nags Head Llanbed ar gau am ddeng niwrnod oherwydd Covid.

Cyfrinachau Sion ‘Trees’

Sion Williams o Wasanaethau Coed Llanbed sy'n ateb cwestiynau 'Cadwyn y Cyfrinachau' Papur Bro Clonc

Drysau Meddygfeydd Bro Pedr yn cau oherwydd Covid

Nifer peryglus o uchel o achosion Covid yn golygu mesurau meddygol llymach yn Llanbed a Llanybydder.

Lleihau maint cyrtiau chwaraeon Llambed

Deiseb yn dangos anfodlonrwydd defnyddwyr Canolfan Hamdden Llambed.