Dylan Lewis

Dylan Lewis

Llanbedr Pont Steffan

648 erthygl 2 sylw

Yn frodor ers 22 August 2019

Pennaeth yn gadael

Dylan Lewis

Mrs Jane Wyn yn cyhoeddi ei hymadawiad ag Ysgol Bro Pedr

Lowri Davies yn rhan o dîm a enillodd wobr canmoliaeth uchel yn y Gwasanaeth Iechyd

Dylan Lewis

Newid arferion cleifion i ddefnyddio anadlyddion powdwr sych sydd yn creu llai o garbon

Gweithio’n galed a chwarae’n galed

Dylan Lewis

Portread o Emyr y Gof yng ngholofn “Cymeriadau Bro” Papur Bro Clonc

Rwy’n gallu mestyn fy nhrwyn gyda fy nhafod

Dylan Lewis

Nia Haf Thomas sy’n ateb cwestiynau Cadwyn y Cyfrinachau ym Mhapur Bro Clonc

Dyn o ardal Tregaron yn euog o dreisio tair menyw

Dylan Lewis

Cynhaliwyd achos llys yr wythnos hon wedi arestio’r treisiwr yn ardal Llanbed yn 2001