Dylan Lewis

Dylan Lewis

Llanbedr Pont Steffan

769 erthygl 2 sylw

Yn frodor ers 22 August 2019

Y Canon Aled Williams, Llanllwni yn ennill cadair Eisteddfod Aelhaearn

Dylan Lewis

Y gerdd yn sefyll yn amlwg mewn cystadleuaeth safonol, lle gellid bod wedi cadeirio pedair cerdd

Cyfweliad arbennig ag Heulwen a Tom o Gaffi Conti’s

Dylan Lewis

Croeso cynnes nôl i Gaffi Conti’s yn Llanbed.

Noson fawr Mike Doyle a’i fand yn Llanbed

Dylan Lewis

Emyr ac Eirian Jones yn codi arian rhyfeddol a dod ag adloniant gyfoes i’r dref

Parcio am ddim am dri dydd Sadwrn cyn y Nadolig yng nghanol Llanbed

Dylan Lewis

Y Cwmins, Rookery a Stryd y Farchnad yw’r llefydd i barcio er mwyn gwneud eich siopa Nadolig eleni