Dylan Lewis

Dylan Lewis

Llanbedr Pont Steffan

857 erthygl 2 sylw

Yn frodor ers 22 August 2019

‘On i’n ‘obsessed’ â ‘Star Wars’

Dylan Lewis

Prentis gyda Ceredigion Actif sy’n ateb cwestiynau ‘Cadwyn y Cyfrinachau’

Meddwl bod darn o reilffordd yn ailagor yn Llangybi

Dylan Lewis

Preswylwyr wedi derbyn llythyr am waith gan Network Rail ger Fferm Maes y Forest

Camerau Cyflymder ar waith yn yr ardal

Dylan Lewis

Yr Heddlu a Swyddogion Tân yn stopio cerbydau yn Llanbed heddiw

Malurio wal Capel Rhydybont, Llanybydder

Dylan Lewis

Rhywun wedi bod yn tynnu cerrig o’r wal yn fwriadol