Dylan Lewis

Dylan Lewis

SA48 8ET

360 BroAber360 Clonc360
288 erthygl

Yn frodor ers 22 August 2019

Safle Coed Blaenwern ar hen ystâd Glynhebog ar gael i’w brydlesu

Coed Cadw yn cynnig cyfle arbennig i'r gymuned fabwysiadu coedlan ar gyrion Llanbed.

Y gymuned yn addasu wrth i’r Coronafeirws gynyddu

Disgyblion Blwyddyn 10 Ysgol Bro Pedr, i hunan-ynysu.

Disgyblion blwyddyn 2 Ysgol Carreg Hirfaen yn hunan-ynysu

Mae unigolyn yn yr Ysgol wedi profi'n bositif am COVID-19.

Gwesty yn Llanybydder yn cau tan 4ydd Rhagfyr

Aelod agos o deulu Cross Hands wedi profi’n bositif am Covid-19.

Cau Uned dan 5 Ysgol Bro Pedr am bythefnos

Disgyblion y Dosbarthiadau Derbyn i hunan-ynysu ar ôl i’r Ysgol dderbyn gwybodaeth am achos COVID-19