Dylan Lewis

Dylan Lewis

Llanbedr Pont Steffan

555 erthygl 2 sylw

Yn frodor ers 22 Awst 2019

Brido Corgi yn Llangybi ar gyfer ffilm Nadolig

Dylan Lewis

Caryl Griffiths a werthodd Bonbon sy’n rhan o ffilm Hallmark erbyn hyn.

Torri ar wasanaethau hanfodol lleol ar ddiwrnod angladd y Frenhines

Dylan Lewis

Newid trefniadau gyda Gŵyl Banc ychwanegol a chyfle i ddangos parch.

Paid poeni cymaint, bydd popeth yn troi mas yn iawn

Dylan Lewis

Cyfrinachau Tomos Jones y trydanwr ym Mhapur Bro Clonc

Gohirio digwyddiadau lleol fel arwydd o barch

Dylan Lewis

Dim gemau hŷn na gweithgareddau bywiog oherwydd marwolaeth y Frenhines

Anrhydedd cwrdd â’r Frenhines

Dylan Lewis

Atgofion Eirian Lewis o Langybi pan gyfarfu ag Elizabeth II