Dylan Lewis

Dylan Lewis

Llanbedr Pont Steffan

429 erthygl 2 sylw

Yn frodor ers 22 Awst 2019

Tomos yn bowlio’r belen gyntaf a chymryd y wiced gyntaf yn Lord’s eleni

Dylan Lewis

Y bowliwr cyflym o Lanbed yn cynrychioli Tîm Criced Cenedlaethol Siroedd Cymru

Sara Gof, Saz, Sazi y Posh Poodle

Dylan Lewis

Sara Wyn Jones o Gwmann sy’n ateb cwestiynau Cadwyn y Cyfrinachau.

Llanbed yw’r unig glwb yng Nghymru sydd â dau dîm yn y rowndiau terfynol yn Stadiwn Principality

Dylan Lewis

Tîm Ieuenctid a Thîm Merched Llanbed wedi llwyddo i gyrraedd diwrnodau mawr Undeb Rygbi Cymru.

Yn arbennig am gicio at y pyst ond yn ofnadwy am ddawnsio

Dylan Lewis

Osian Jones, Cwmann sy’n ateb cwestiynau Cadwyn Cyfrinachau Clonc

Llanllwni a Llanybydder ar raglen Welsh Whisperer

Dylan Lewis

Eileen y Ficer, Sioned a Siriol Gwarallt, y CFfI, T L Thomas, Mart Llanybydder a Ieuan Davies ar raglen “Ni’n Teithio Nawr“