Dylan Lewis

Dylan Lewis

SA48 8ET

360 BroAber360 Clonc360
300 erthygl

Yn frodor ers 22 Awst 2019

Grŵp Meddygol Bro Pedr yn dechrau brechu o fewn yr ychydig wythnosau nesaf

Beth yw’r trefniadau ar gyfer brechlyn Covid19 yn ardal Llanbed a Llanybydder?

Cyrch arfog ar unigolyn yn Llanbed bore ‘ma

Pedwar o heddlu arfog a chi heddlu yn dal gŵr ar Heol Llanfair.

Rhaid mynd mas i ganol y bobl a bod yn rhan o’r gymuned

Cyfweliad â Goronwy Evans ar ei anrhydeddu â’r MBE am ei waith elusennol a'i gyfraniad i'r gymuned.

Mae angen Diffoddwyr Tân Ar Alwad newydd ar Lanbed

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn rectriwtio Diffoddwyr Tân yn lleol.

Beth yw’r trefniadau casglu sbwriel dros yr Ŵyl?

Pryd fydd sbwriel y Nadolig yn cael ei gasglu yn lleol eleni?