Dylan Lewis

Dylan Lewis

SA48 8ET

360 BroAber360 Clonc360
280 erthygl

Yn frodor ers 22 Awst 2019

Siopa’n lleol yn ystod y Cyfnod Atal

Cadwch yn ddiogel, ond mae nifer o siopau lleol ar agor dros y pythefnos nesaf.

Eileen Llanllwni ar restr anrhydeddau’r Frenhines

Yr Hybarch Rachel Hannah Eileen Davies. Sylfaenydd, Tir Dewi yn derbyn yr MBE.

Rhys yn mynd am ddêt ar raglen deledu

Cwrdd â merch o Abertawe a dangos ei datŵ ar “First Dates” ar Sianel Pedwar.

Rheolwr Y Talbot yn ateb cwestiynau Clonc

Kelly Jones o Langybi yw testun colofn ‘Cadwyn Cyfrinachau’ Papur Bro Clonc mis Hydref.

Bwrw ‘hole-in-one’ ar gwrs Cilgwyn

Bradley Lewis o Langybi sy'n ateb cwestiynau "Cadwyn Cyfrinachau" Papur Bro Clonc y mis hwn.