Dylan Lewis

Dylan Lewis

Llanbedr Pont Steffan

791 erthygl 2 sylw

Yn frodor ers 22 Awst 2019

Wynebau lleol ar gystadleuaeth Cân i Gymru

Dylan Lewis

Oes gennych chi hoff gân gan artist lleol ar gyfer nos Wener?

Nifer anhygoel yn mynychu cyfarfod galw heibio am y peilonau heddiw

Dylan Lewis

Pobl Cellan yn dangos eu lliwiau wrth i GreenGEN Cymru rannu gwybodaeth

Barn cryf am y peilonau gan bobl Cellan mewn cyfarfod cyhoeddus

Dylan Lewis

Neuadd Mileniwm Cellan dan ei sang o bobl yn pryderu