Dylan Lewis

Dylan Lewis

Llanbedr Pont Steffan

861 erthygl 2 sylw

Yn frodor ers 22 Awst 2019

Dicter ymhlith masnachwyr Llanbed am benderfyniad Swyddogion Cynllunio

Dylan Lewis

Argymhelliad i wrthod caniatad ar gyfer pentref bwyd gydag archfarchnad Aldi

Dinistrio planhigion hardd tref Llanbed

Dylan Lewis

Pobl yn achosi difrod i flodau a choed yng nghanol Llanbed

‘On i’n ‘obsessed’ â ‘Star Wars’

Dylan Lewis

Prentis gyda Ceredigion Actif sy’n ateb cwestiynau ‘Cadwyn y Cyfrinachau’

Meddwl bod darn o reilffordd yn ailagor yn Llangybi

Dylan Lewis

Preswylwyr wedi derbyn llythyr am waith gan Network Rail ger Fferm Maes y Forest