Dylan Iorwerth

Dylan Iorwerth

5376 erthygl

Yn frodor ers 1 February 2011

O ganol y chwalfa

Dylan Iorwerth

“Os bydd Biden yn cael ei weld wedi trefnu cytundeb heddwch, fe gaiff hwb i’w boblogrwydd… mae ganddo arfau economaidd y gall fygwth eu defnyddio”

Yr hawl i gartref

Dylan Iorwerth

“Dim ond Cyngor Gwynedd sydd wedi manteisio ar y darpariaethau newydd a ddaeth i leddfu’r broblem trwy gytundeb Plaid Cymru a’r Llywodraeth Lafur”

Y sylw ar Suella

Dylan Iorwerth

“Symudiad PR yw ailymddangosiad David Cameron gan lywodraeth ddespret sy’n cael gwared ar eu pobol mwya’ anobeithiol a pheryglus”

Cameron – yr her i Lafur

Dylan Iorwerth

“Os bydd y Ceidwadwyr yn rhoi’r argraff o fod yn fwy effeithiol a phroffesiynol, mi fydd yn cynyddu’r angen i’r Blaid Lafur ddangos ei bod yn wahanol”

Rhyfel a phrotest

Dylan Iorwerth

“Mae’r gwrthdaro yn Sudan yn parhau i ladd a disodli pobol. Mae’r rhyfel, sy’n sylfaenol yn ymgiprys grym rhwng dau ddyn milwrol”