Dylan Iorwerth

Dylan Iorwerth

565 erthygl

Yn frodor ers 1 February 2011

“Cynnydd Farage yn golygu cwymp y Deyrnas Unedig”

Dylan Iorwerth

“Gallai Starmer ennill mwyafrif anferth er ei fod yn ennill llai o bleidleisiau nag a wnaeth Jeremy Corbyn yn 2019″

Mae’r etholiad yn bwysig

Dylan Iorwerth

Os ydyn nhw o ddifri yn sôn am dwf economaidd, mi fydd rhaid iddyn nhw edrych eto ar berthynas gwledydd Prydain a’r Undeb Ewropeaidd

Yr etholiad arall

Dylan Iorwerth

“Byddai’n gyflawniad rhyfeddol i unrhyw arweinydd fynd â’i blaid o dra-arglwyddiaeth etholiadol i ebargofiant mewn dim ond pum mlynedd”

Y bleidlais dros y dŵr

Dylan Iorwerth

Er nad ydi Cymru yn yr Undeb Ewropeaidd, mi all y canlyniadau effeithio arnon ninnau

Dewis, dewis, dau ddwrn

Dylan Iorwerth

Mae’r ymateb i benderfyniad Nigel Farage i sefyll yn yr etholiad yn dangos llawer o’r hyn sydd o’i le yn y byd gwleidyddol