Daniela Schlick

Daniela Schlick

Bangor

39 erthygl

Yn frodor ers 9 July 2020

Dod i nabod Simon Ager

Daniela Schlick

Mae pobl ddiddorol yn byw ym Mangor a’r Felin. Pobl glên, ddawnus a chreadigol. Dowch i nabod un ohonyn nhw!

Say it in… Wcreineg

Daniela Schlick

Rhoi croeso i bobl o Wcráin trwy helpu nhw i ddysgu ychydig o Gymraeg