Cadi Dafydd

Cadi Dafydd

Llan Ffestiniog

360 Golwg360 Bro360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360
247 erthygl

Yn frodor ers 27 July 2020

Cwmnïau lletygarwch yn edrych ymlaen at gael dychwelyd “at ychydig bach o normalrwydd”

“Dw i’n falch ein bod ni’n agor tu fa's yn gyntaf i gael hyder pawb yn ôl," meddai rheolwraig Cletwr

Nifer o gwmnïau bysus ddim am fynd â theithiau dramor eleni

'O ran diogelwch ein cwsmeriaid fe wnaethom ni’r penderfyniad bod hi ddim yn flwyddyn i ni fynd dramor'

‘Bygythiad’: Darlun newydd yn dangos Jac yr Undeb “yn cymryd drosodd yng Nghymru”

"Y pryder mawr yw bod llywodraeth San Steffan yn ceisio datgymalu Datganoli" medd yr artist Iwan Bala

Meddyg wedi “dychryn” fod “nifer sylweddol” o weithwyr Tesco Caergybi yn gwisgo fisyrnau yn hytrach na masgiau

“Ac nid dim ond y fisyrnau, nid oedd masgiau llawer o’r gweithwyr yn gorchuddio eu trwynau.”

Rheolwr siop Asda yn cydnabod fod sylwadau gweithiwr am y Gymraeg yn “annerbyniol”

Er i'r cwsmeriaid esbonio eu bod nhw wedi dewis y Gymraeg, atebodd y gweithiwr gan ddweud “nad oes neb yn ei ddeall"