Cadi Dafydd

Cadi Dafydd

Llan Ffestiniog

2639 erthygl

Yn frodor ers 27 July 2020

Nodi Gŵyl Santes Ffraid wrth edrych ar ganu Cymru a Llydaw

Cadi Dafydd

Daeth Nigel Ruddock ar draws cerdd yn Llyfr Gwyn Corsygedol, a chysylltiad rhyngddi â chân led-gyffredin o Lydaw, a hynny fydd sail y seminar

‘Lle Art’ – y lle i greu a gweld celf

Cadi Dafydd

“Dw i wedi dysgu gymaint o gannoedd o blant, mae llawer ohonyn nhw yn dal i gysylltu yn rheolaidd hefo fi, yn oedolion hŷn a ieuengach erbyn hyn”

Y meddyg sy’n mwynhau hen hanesion arswydus

Cadi Dafydd

“Mae’r tŷ bellach yn llawn hen geriach gwreiddiol dw i wedi bod yn casglu ers i ni symud yma, bron na fysa ni’n gallu agor amgueddfa ein hunan!”

Teyrngedau i Dr J Elwyn Hughes, “cymwynaswr ym myd iaith, llên a hanes Cymru”

Cadi Dafydd

“Yn ddyn iaith a gramadeg o’i gorun i’w sawdl, roedd o hefyd yn olygydd heb ei ail”

Y criw bywiog sy’n bencampwyr byd

Cadi Dafydd

“Os yw rhywun yn cael sesiwn anodd, neu mae rhywbeth yn bod, mae pawb yn hapus i helpu”