Cadi Dafydd

Cadi Dafydd

Llan Ffestiniog

985 erthygl

Yn frodor ers 27 July 2020

Dwy chwaer y Parti Pinc

Cadi Dafydd

“Mae o’n neis cael gweld y genod yn mwynhau, rydyn ni bob tro’n cael neges gan y mamau wedyn eu bod nhw wedi gwirioni”

Cyfyngu fisas graddedigon am “gael effaith ar sefydlogrwydd ariannol” addysg uwch

Cadi Dafydd

Bwriad Rishi Sunak ydy cyflwyno cyfyngiadau er mwyn sicrhau mai dim ond “y gorau a’r disgleiriaf” fydd yn cael dod i’r Deyrnas Unedig

‘Gofyn i Blaid Cymru ailystyried eu rôl gyda diwedd y Cytundeb Cydweithio’

Cadi Dafydd

“Dyw sefyllfa’r Prif Weinidog ddim yn glir yn yr hirdymor, a dw i’n credu bod rhaid i Blaid Cymru ddangos eu bod nhw’n barod i ymateb i ddigwyddiadau”

Pryderon am “effaith enfawr” cyfyngiadau posib ar fisas graddedigion

Cadi Dafydd

“Un o’r pethau sydd wir o bryder i mi ydy y bydd yr effaith yma’n cael ei theimlo’n wahanol mewn ardaloedd gwahanol”

Pleidlais Barn y Bobl: Sgwrs gyda Jane Aaron

Cadi Dafydd

Pleidleisiwch dros eich hoff gyfrol – y bleidlais yn cau ar Fehefin 14!