Cadi Dafydd

Cadi Dafydd

Llan Ffestiniog

3164 erthygl

Yn frodor ers 27 July 2020

Huw Ffash yn dathlu 30 mlynedd ar deledu

Cadi Dafydd

“Dw i’n credu bod e fwy o seren nag yw Huw Ffash. Mae pobol yn dod lan i siarad â Gruff”

O chwarae i hyfforddi i sylwebu a chanu gwlad

Cadi Dafydd

“Es i i weld Luke Combs lan yn yr O2 ambyti dau fis ar ôl i fi golli fy nghoes ac roedd bocs gyda ni, roedd e’n sbesial iawn”

Creu opera sy’n “lot o sbort” i blant

Cadi Dafydd

“Rhywbeth hollol naturiol yn yr Almaen i fynd i weld opera a bod yna blant yn mynd i’w gweld hi, felly mae o’n bwysig, a gwneud o yn y Gymraeg”

‘Angen pecyn ehangach, gyda’r newid i 20m.y.a., i newid sut mae pobol yn teithio’

Cadi Dafydd

“Mae angen gwneud cerdded a seiclo’n haws ond mae angen hefyd sicrhau bod gwasanaethau bysus a threnau hefyd yn ffit i bwrpas”

Ailagor tafarn sydd wedi bod ar gau ers blwyddyn wedi dadl ynglŷn â’r les

Cadi Dafydd

“Roedden ni wedi bod yn rhoi dipyn o bwysau ar y bragdy i ailagor a phrynu’r les, ond doedd dim o hynna’n mynd i weithio,” medd Emlyn Roberts