Bethan Lloyd

Bethan Lloyd

Dinbych

474 erthygl

Yn frodor ers 13 September 2011

Y golau ar yr ochr arall

Bethan Lloyd

“Dw i bob tro yn dweud ein bod ni’n unigolion ac yn datblygu iaith ein hunain ac, i fi, mae hynny’n dod drosodd drwy’r gelf”

Llun y Dydd

Bethan Lloyd

Mae digwyddiad arbennig ym Mhlas Bodrhyddan yn dathlu serameg, planhigion a bwyd

Ar yr Aelwyd.. gydag Angharad Tomos

Bethan Lloyd

Yr awdur ac ymgyrchydd iaith sy’n agor y drws i’w chartref ym Mhenygroes ger Caernarfon yr wythnos hon

Dach chi eisiau cyfle i holi Angharad Tomos?

Bethan Lloyd

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi trefnu digwyddiad i ddysgwyr efo’r awdur ac ymgyrchydd iaith