Bethan Lloyd

Bethan Lloyd

Dinbych

26863 erthygl

Yn frodor ers 13 Medi 2011

“Mae dysgu Cymraeg wedi agor y drws i’r diwylliant hyfryd yma yng Nghymru”

Bethan Lloyd

Liz Backen yw enillydd Dysgwr y Flwyddyn Dysgu Cymraeg Sir Benfro eleni

Sgwrs ar wib!

Bethan Lloyd

Dewch draw i Ŵyl Tŷ Gwyrdd yn Ninbych i ymarfer eich Cymraeg

Rownd a Rownd

Bethan Lloyd

Mae Catrin Mara a Huw Llŷr Roberts yn actio yn Rownd a Rownd

Cerddor sy’n caru Cymru

Bethan Lloyd

Mae N’famady Kouyaté yn un o’r cerddorion fydd yn perfformio yng Ngŵyl Triban yn Eisteddfod yr Urdd