Alun Rhys Chivers

Alun Rhys Chivers

Abertawe

16769 erthygl

Yn frodor ers 24 September 2012

“Andros o bechod” fod dwy dafarn wedi colli eu henwau Cymraeg

Alun Rhys Chivers

Yn ôl yr unigolyn, mae’n “bechod” nad oes camau yn eu lle i warchod enwau Cymraeg ar dafarnau

Cyhuddo Golygydd Gwleidyddol y BBC o “fychanu” Plaid Cymru

Alun Rhys Chivers

Dywedodd Chris Mason mewn adroddiad y gallai holl aelodau seneddol y Blaid “ffitio yng nghefn tacsi”

Seisnigo enw tafarn boblogaidd yn codi gwrychyn

Alun Rhys Chivers

Bydd hen dafarn y Pen y Bont yn Abergele yn ailagor ar Ddydd Gŵyl Dewi, ar ôl newid ei henw i’r Bridge Head

‘Angen rhoi mwy o gyfleoedd i blant ysgolion gwladol Cymru chwarae criced’

Alun Rhys Chivers

Daw ymateb Tegid Phillips yn dilyn sefydlu gweithgor i geisio ymestyn criced y tu hwnt i ysgolion bonedd