Ysgol Gymunedol Llanilar

Ysgol Gymunedol Llanilar

Llanilar

5 erthygl

Yn frodor ers 26 Mawrth 2021

Ysgol Llanilar yn ennill yr Aur!

Ysgol Gymunedol Llanilar

Ysgol Llanilar yw’r ysgol gyntaf yng Ngheredigion i ennill Gwobr Aur y Siarter Iaith.

Her y ‘Big Pedal’

Ysgol Gymunedol Llanilar

Hybu iechyd a lles ein disgyblion a’r gymuned

Ymweliad cywion bach

Ysgol Gymunedol Llanilar

Hybu lles a gofal ein disgyblion