Y Glorian

Y Glorian

Gaerwen

28 erthygl

Yn frodor ers 25 Chwefror 2021

Peraidd ganodd Pedair

Y Glorian

Roedd y noson elusennol yn Llangefni yn cynnwys cyfraniadau gan Gôr Ieuenctid Môn a Chôr Esceifiog

Virginia Crosbie AS yn cynnig y dylai ymgeiswyr ymrwymo i ymgyrch etholiadol garedicach

Y Glorian

Mae’n gofyn i holl ymgeiswyr yr etholiad cyffredinol ar yr ynys ymrwymo cynnal Ymgyrch Garedicach

Virginia Crosbie yn plannu coed gyda Sgowtiaid Môn

Y Glorian

Bu i Virginia Crosbie ymuno â thim o wirfoddolwyr a phobl ifanc o Sgowtiaid Môn

Yr actores Elliw Haf yn rhannu troeon yr yrfa

Y Glorian

Roedd yr actores yn edrych yn ôl ar 50 mlynedd yn y byd actio mewn noson yn Llangefni

Brynsiencyn: Brwydr yn erbyn llinellau melyn

Y Glorian

Gwnaeth Virginia Crosbie AS gyfarfod â phreswylwyr anniddig ym Mrynsiencyn