Tegryn Jones

Tegryn Jones

Llanbedr Pont Steffan

1 erthygl

Yn frodor ers 8 Ionawr 2023

Cerdded i godi arian ar gyfer clefyd Motor Neuron

Tegryn Jones

Pum mlynedd ers colli Mam o Motor Neuron, rwy’n cerdded ym Ionawr i godi arian ar gyfer yr elusen.