Siwan Richards

Siwan Richards

42 erthygl

Yn frodor ers 24 Mai 2015

Llongyfarch disgyblion Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol

Siwan Richards

Mae’r canlyniadau Safon Uwch a gyhoeddwyd gan CBAC yn dangos bod ysgolion Ceredigion yn parhau i gyrraedd safonau uchel.

Cefnogi busnesau bach yn yr Eisteddfod

Siwan Richards

Mae nifer o fusnesau Ceredigion wedi manteisio ar y cyfle i werthu eu cynnyrch mewn stondin ar faes y brifwyl.

Newidiadau i Wasanaeth Bwcabus

Siwan Richards

Mae newidiadau yn digwydd i wasanaeth fflecsi Bwcabus o 27 Mehefin 2022 ymlaen.

Cerdded er Lles

Siwan Richards

Grwpiau Cerdded er Lles amrywiol drefi ledled Ceredigion yn dod at ei gilydd yn Llanerchaeron.

Y bowlio a’r baton

Siwan Richards

Anwen Butten yn rhan o daith Baton y Frenhines yng Ngheredigion