Siwan Richards

Siwan Richards

42 erthygl

Yn frodor ers 24 Mai 2015

Dyffryn Cledlyn yn ennill y Cam Aur

Siwan Richards

Mae dathlu mawr yn Ysgol Gynradd Dyffryn Cledlyn wrth iddynt lwyddo i ennill Cam Aur y Siarter Iaith.

Hwb i ddyn lleol ganfod gwaith

Siwan Richards

Mae’r Cynllun Kickstart gan Cymunedau am Waith a Mwy wedi helpu dyn ifanc lleol i sicrhau ei swydd lawn amser gyntaf.

Parcio am ddim cyn y Nadolig

Siwan Richards

Bydd meysydd parcio Talu ac Arddangos y Cyngor yn Llambed am ddim ar y tri dydd Sadwrn cyn y Nadolig. 

Bywyd newydd i adeilad gwag yn Llambed

Siwan Richards

Adnewyddu a defnyddio adeilad hen siop Spar eto.