Rhys Bebb Jones

Rhys Bebb Jones

Llanbedr Pont Steffan

360 Clonc360
32 erthygl

Yn frodor ers 9 Medi 2016

45. Jonathan Williams, West Wales Lettings – y flwyddyn a fu

Dyma’r 45ain mewn cyfres o gyfweliadau â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

44. Stella Teasdale, Mulberry Bush – y flwyddyn a fu

Dyma’r 44ain mewn cyfres o gyfweliadau â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

43. Melinda Walton, Siop Tenovus – y flwyddyn a fu

Dyma’r 43ain mewn cyfres o gyfweliadau â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

42. Kate Barnes, siop Calico Kate – y flwyddyn a fu

Dyma’r 42ain mewn cyfres o gyfweliadau â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo

41. Nia Jenkins Jones, Delwedd Newydd – y flwyddyn a fu.

Dyma’r 41ain mewn cyfres o gyfweliadau â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.