R Francis

R Francis

Aberystwyth

3 erthygl 1 diolch

Yn frodor ers 26 Mai 2020

Rali Gwrth Hiliaeth yn Aberystwyth

R Francis

Rali i gefnogi pobl sydd wedi dioddef hiliaeth

Dan glo yng Ngwlad Thai – O Aberystwyth i Petchabun

R Francis

Dwi’n eistedd lawr tu allan i’r tŷ ym Mhetchabun yng Ngwlad Thai gan ddweud wrthyf fy hun …

Dishgled am ddeg!

R Francis

Cered /  Fforwm Cymuned Penparcau  Dishgled am 10 Pob dydd Llun am 10am gan ddechrau ar 1 Mehefin.