Pawlie Bryant

Pawlie Bryant

25 erthygl

Yn frodor ers 3 Ionawr 2023

Gweiadur (Rhan 1): Fy hoff wefan Gymraeg!

Pawlie Bryant

Colofnydd Lingo360 sy’n dweud sut mae’r wefan wedi ei helpu gyda dysgu’r iaith

Addysg anhygoel: Fy wythnos yn Nant Gwrtheyrn

Pawlie Bryant

Colofnydd Lingo360 sydd wedi teithio o Galiffornia i Gymru i gael ei drochi yn yr iaith

Castell Coch – fel rhywbeth o stori dylwyth teg

Pawlie Bryant

Colofnydd Lingo360 sydd wedi bod yn ymweld â’r castell Gothig Fictoraidd ger Tongwynlais

Cadwch i’r chwith!

Pawlie Bryant

Colofnydd Lingo360 sy’n son am ei brofiadau o yrru ar “yr ochr arall” ar ei ymweliad â Chymru

“Fifteen Years”: Caneuon a llais Al Lewis yw sêr y sioe

Pawlie Bryant

Colofnydd Lingo360 sy’n cael sgwrs gyda’r cerddor am ei albwm newydd